שפל של כל הזמנים: 5.5% אבטלה בישראל ברבעון השני

שיעור הבלתי מועסקים במשק ירד שוב ברבעון השני של 2011 והוא מהווה "רק" 5.5% מכוח העבודה האזרחי - כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שטייניץ: "צעדי המדיניות שנקטנו בשנתיים האחרונות ממשיכים לשאת תוצאות"

האבטלה במשק ממשיכה לרדת, וברבעון השני של השנה היא הסתכמה ב- 5.5% מכוח העבודה האזרחי - כך מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ברבעון הראשון השנה עמדה האבטלה במשק על 6% וברבעון במקביל בשנה שעבר 6.5%
מנתוני התעסוקה עולה כי ברבעון השני הגיע מספר המובטלים במשק לכ- 176 אלף. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי שיעור האבטלה בקרב הגברים ברבעון השני 5.5%, לעומת 6.2% ברבעון הקודם. בקרב הנשים ירד שיעור האבטלה מ- 5.7%.

עם פירסום הנתונים, בירך שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, על הירידה באחוז האבטלה. "צעדי המדיניות שנקטנו בשנתיים האחרונות ממשיכים לשאת תוצאות", אמר שר האוצר. "המשך המגמה ההיסטורית של הורדת האבטלה בולט עוד יותר על רקע התנודתיות בשווקים בעולם. המשק הישראלי מפגין יציבות כלכלית, ועלינו לשמר זאת באמצעות מדיניות תקציבית אחראית, כפי שעשינו עד כה".

אחוז הבלתי מועסקים ירד בקרב גברים ונשים

אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 64-25 ירד ברבע השני של שנת 2011 ל-4.6% (לעומת 5.2% ברבע הקודם). בקרב הגברים ירד אחוז הבלתי מועסקים ל-4.6% (לעומת 5.5% ברבע הקודם) ובקרב הנשים ירד אחוז הבלתי מועסקות ל-4.5% (לעומת 5.0% ברבע הקודם).

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר כי כי "בלתי מועסקים" הם אנשים שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע, וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים שקדמו לו, על ידי רישום בלשכות העבודה, על ידי פנייה אישית או בכתב למעסיק, והיה באפשרותם להתחיל לעבוד בשבוע הקובע, אילו הוצעה להם עבודה מתאימה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת