הכנסת המדינה מנדל"ן: 4 מיליארד

מחירי הדירות שלא עצרו בשנים האחרונות סיפקו את הדלק לגל המחאה הנוכחי. חלק מהזעם מופנה להכנסות העצומות של המדינה מנדל"ן, שגדלו בשנים האחרונות. במחצית הראשונה של השנה, הסתכמו הכנסות המדינה ממיסים בכמעט ארבעה מיליארד שקלים. במקביל זינקו גם הכנסות מנהל מקרקעי ישראל ליותר מחמישה מיליארד שקלים