זינוק דרמטי בהכנסות המדינה ממסים

אם גם אתם הרגשתם "חנוקים" בזמן האחרון, נתונים שמפרסם היום האוצר מוכיחים רשמית: בשש השנים האחרונות זינקו הכנסות המדינה ממיסים ב-21%. הזינוקים החדים ביותר - בדלק ובנדל"ן, עליות של 68% ו-35% תוך 5 שנים בלבד

עלייה של 10% בהכנסות המדינה ממיסים (חדשות 2)

בשנת 2010 חלה עלייה של כ-10% בהכנסות המדינה ממיסים לעומת שנת 2009, ובסך הכל זינקו ההכנסות ממיסים ב-21% מאז שנת 2005 - כך עולה מדוח מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר לשנים 2009-2010.

בהודעה לעיתונות מטעם משרד האוצר, לא הוענקה התייחסות לנטל המס העקיף בישראל, אשר להבדיל מהמס הישיר - נמצא במגמת עלייה. על פי הדוח, הפער בין נטל המס בישראל לנטל המס במדינות ה- OECD נמצא במגמת ירידה.

הזינוקים החדים ביותר בהכנסות ממיסים - בדלק ובנדל"ן

בדוח המלא של האוצר מפורטות סך ההכנסות ממסים, כולל המסים העקיפים שמהווים את הנטל על מעמד הביניים. מהנתונים עולה כי בשנת 2010 גבתה הממשלה 195 מיליארד שקל במסים - עלייה של 10% לעומת 2009. מאז 2005 נרשם זינוק של 21% בהכנסות ממסים. המסים העקיפים הסתכמו ב-2010 ב-96.7 מיליארד שקל, עלייה של 11.5% מ-2009 וזינוק של 39% לעומת 2005.

הזינוקים החדים ביותר חלו במסים על דלק ונדל"ן: הממשלה רשמה הכנסות של 14.6 מיליארד שקל ממס הדלק ב-2010 ו-6.5 מיליארד שקל מנדל"ן. מדובר בעליות חדות של 68% ו-35% תוך 5 שנים בלבד.

נטל המס על מעמד הביניים בא לידי ביטוי היטב במשקלו מסך גביית המסים: בשנת 2010 עמד שיעור המס הישיר מתוך סך נטל המס על 48% בלבד, לעומת כ-58% בתחילת שנות ה-2000.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת