מחשש לעליית מחירי הדירות והאינפלציה: הריבית במשק עולה

הנגיד סטנלי פישר יעלה בחודש הבא את הריבית ב-0.25% לשיעור של 3.25%. ההסבר: סביבת האינפלציה עדיין נמצאת מעל הגבול העליון של טווח יעד האינפלציה, נמשך הגידול המהיר בפעילות הכלכלית, במיוחד בייצוא אך גם בביקושים המקומיים ובתעסוקה

הנגיד סטנלי פישר (AP)

אחרי חודש אחד בלבד של הפסקה, עולה הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 3.25%. בבנק המרכזי מציינים כי סביבת האינפלציה עדיין נמצאת מעל הגבול העליון של טווח יעד האינפלציה.

"האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחורנית עומדת על 4%. הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים כפי שהן נמדדות משוק ההון, ומממוצע תחזיות החזאים נותרו גם החודש מעט מעל הגבול העליון של היעד. זאת, למרות שברקע היו מספר התפתחויות ממתנות באינפלציה – התיסוף שחל בשקל בחודשים האחרונים והירידה שנרשמה במחירי הסחורות".

בנוסף, מרבית האינדיקטורים שנוספו החודש תומכים בהערכה שברביע הראשון ובחודש אפריל נמשך הגידול המהיר בפעילות הכלכלית, במיוחד בייצוא אך גם בביקושים המקומיים, וכן בתעסוקה. נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון מתיישבים עם צמיחה גבוהה מהתחזית האחרונה של חטיבת המחקר בבנק ישראל- (4.5% לשנת 2011).

נתוני התעסוקה מצביעים על המשך ההתרחבות והתקרבות לרמה של תעסוקה מלאה. עם זאת, ישנם עדיין מספר סיכונים המגבירים את רמת אי הודאות ביחס לקצב הצמיחה בעולם וההשלכות על המשק הישראלי.

בבנק ישראל ממשיכים להדגיש כי הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות ממשיך להיות גבוה, אם כי התמתן מעט; ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-13.9%.

מנגד, "ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים המובילים עדיין נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הקרובים. על רקע האצת האינפלציה במשקים המתפתחים, מספר בנקים מרכזיים המשיכו גם החודש בהעלאות ריבית".

עוד מציינים בבנק ישראל כי ההחלטה להעלות את הריבית לחודש יוני 2011 לרמה של 3.25% עקבית עם התהליך של החזרת הריבית לסביבת ריבית "נורמאלית" שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה.

כמדי חודש מציינים בבנק ישראל בסיום ההודעה כי "בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכללם בשוק הדיור".

"הריבית תמשיך לעלות"

יוסי פריימן, מנכ"ל קבוצת פריקו אמר כי "פעולתו של בנק ישראל תואמת לצפי לפיו החריגה מיעד האינפלציה של הממשלה (1% עד 3%) לצד העובדה כי תוואי האינפלציה שוכן סביב רמת 3.8%, תמך בהעלאת שער הריבית בכדי לסנן את עודפי הביקוש ולמתן את הלחצים האינפלציוניים.

בנק ישראל צפוי להמשיך ולהעלות את שער הריבית. שער הריבית צריך להיות בשיעור כזה שיבלום את הלחצים האינפלציוניים ולכן הריבית הנומינלית צריכה לעמוד רמות של מעל בל-3.5%. בימים האחרונים שררה מחלוקת קשה בין החזאים בשוק ההון סביב החלטת הריבית ליוני.

כמחצית מבכירי הכלכלנים בשוק העריכו כי הנגיד יעלה את הריבית ברבע אחוז, לרמה של 3.25%, אחרי שהחליט להשהות את תהליך העלאה במאי. מנגד, המחצית השנייה של החזאים צפתה כי פישר ימתין חודש נוסף, ויותיר את הריבית על כנה, ברמה של 3%.

פירוש לכאן או לכאן הנתונים המקרו-כלכליים שהתקבלו באחרונה מאפשרים לנגיד לפרש אותם בצורה הנוחה ביותר בעבורו. בזירת המחירים, האינפלציה השנתית עומדת על 4%, נקודת אחוז אחת מעל הגבול העליון של יעד יציבות המחירים שקבעה הממשלה (בין 1% ל-3%). מנגד, ניתן לטעון כי האינפלציה השנתית בירידה, קצב עליית המחירים יורד אף הוא, כאשר מדד אפריל האחרון לא רק שהיה נמוך מהתחזיות אלא גם ממדדי אפריל קודמים, הידועים כגבוהים במיוחד.

מבחינת הציפיות לאינפלציה, גם הן עדיין מעל יעד יציבות המחירים, אך גם כאן נרשמה ירידה לרמה של כ-3.2%. במישור הריאלי, המשק ממשיך לצמוח בקצב מהיר מאוד, כאשר האבטלה כבר הגיעה לרמות שפל היסטוריות (כ-6%).

מנגד, לפי נתוני הלמ''ס לרבעון הראשון של 2011, הצמיחה הגיעה ל-4.7%, מתחת לתחזיות של האנליסטים. יתרה מזו, האטה בארה''ב ובאירופה, עם הצורך בצמצום פיסקלי עקב הגירעון והחוב הקשים, מטילים ספק לגבי יכולת המשק הישראלי, אשר מייצא כמחצית מהתוצר, להמשיך לצמוח בקצב הנוכחי. לגבי הדולר, המטבע האמריקני התרסק במשך חודש שלם אחרי ההודעה האחרונה על אי העלאה בריבית, אך בשבוע וחצי האחרון התאושש במהרה.

בכל אופן, יש לציין כי הריבית הריאלית השלילית במשק, אשר נמשכת זה זמן רב מדי, יחד עם החשש המוחשי על היווצרות בועת נדל''ן שמאיימת על היציבות הפיננסית והריאלית, והאינפלציה שמאפיינת משקים "מחוממים", מחייבת את הנגיד להמשיך את העלאת הריבית בקצב כזה או אחר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת