מבזק כלכלה: התקררות בשוק הדיור בישראל

איזי בורוביץ' בעל השליטה באל על התפטר היום במפתיע מדירקטוריון החברה, פוטנציאל גבוה של גז טבעי טמון מול חופי ישראל, התקררות בשוק הדיור בארץ: לפי האוצר מדובר בשפל של שנים והבורסה בת"א נסחרת היום ביציבות