חברות הסלולר נגד הקמפיין של הקוף

למרות הקשיים האחרונים באספקת גז טבעי למשק יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת "דלק" מתחייב: אספק את כל צרכי הגז של ישראל ב-2013; בבורסה בתל אביב מתנהל המסחר במגמה שלילית על רקע הירידות בשווקי העולם; קרן הון סיכון "אברגרין" מתפלגת בשל חילוקי דעות בין השותפים לבין השותפים המנהלים בקרן