המשכנתא מתייקרת: הריבית עלתה ב-0.25%

זהו החודש השני ברציפות שבנק ישראל מעלה את הריבית והפעם החמישית בשנה האחרונה. הנגיד פישר על התחממות המשק: "רכישות מוצרים בני קיימא עלו בכ-40%; ההשקעה בבנייה למגורים זינקה במחצית השנייה של 2010 ב-13.8%". הערכות בשוק: הריבית תמשיך לעלות

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, החליט הערב להעלות את הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 2.5%, זה החודש השני ברציפות. העלאת הריבית ב-0.25% הינה בהתאם לתחזיות המוקדמות בשוק. זוהי העלאת הריבית החמישית של בנק ישראל בשנה האחרונה.

בהודעת הריבית המצורפת, הגורם העיקרי הבולט בהחלטת הבנק להעלות את הריבית הינו כמובן האינפלציה הגבוהה במשק. בנק ישראל אמנם מדגיש כי קצב העלאת הריבית "אינו קבוע" ובכך מאותת כי לא יעלה את הריבית מדי חודש, אולם הוא מדגיש גם שנמשכת "מגמת העלייה בציפיות לאינפלציה לטווחים ארוכים כפי שנגזרות משוק ההון", רמז לכך שבנק ישראל לא יסבול עלייה בציפיות האינפלציה.

בנק ישראל מזכיר גם את נתוני הצמיחה הגבוהים המעידים על התחממות יתרה של המשק, וכמובן את עליית מחירי הדירות המתמשכת: "העלייה המהירה במחירי הדירות נמשכה ועלייתם ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-17.5%. בהיקף המשכנתאות בחודש ינואר נרשמה ירידה, אולם עדיין קצב הגידול בהלוואות לדיור גבוה".

הריבית תמשיך לעלות

בשוק החלו להפנים שהריבית במשק תעלה כבר בשבוע שעבר, עם היוודע נתוני האינפלציה לחודש ינואר ונתוני התמ"ג לרבעון הרביעי של 2010. כזכור, נתוני התמ"ג הצביעו על צמיחה של 7.8% ברבעון האחרון בעוד שבשוק ציפו לצמיחה מתונה הרבה יותר (4.2%).

"נתוני התמ"ג והאינדיקטורים השוטפים האחרונים מצביעים על האצה בפעילות המקומית", נכתב בהודעת בנק ישראל. "הצריכה הפרטית צמחה בשיעור גבוה של 9.8%, רכישות מוצרים בני קיימא עלו בכ-40%. ההשקעה בנכסים קבועים המשיכה לצמוח וברבעון הרביעי היא צמחה ב-15.9%. בתוך כך, עלתה ההשקעה בבנייה למגורים במחצית השנייה של 2010 ב-13.8%".

יומיים לפני פרסום נתוני התמ"ג, פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שעלה ב-0.2% ובכך הסתכמה האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ב-3.6% - מעל היעד הממשלתי.

לפי נתוני בנק ישראל, ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה חורגות מהיעד הממשלתי ועומדות על 3.5%, מה שלא הותיר לבנק ישראל מרחב תמרון רב ופישר נאלץ להעלות את הריבית. עדות להפנמת העלאת הריבית ניתן היה למצוא בימים האחרונים בשוק המט"ח, שכן הדולר נחלש מול השקל בכ-1.6% בשבוע האחרון.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק