הנגיד העלה את הריבית ב-0.25% ל-2.25%

אחרי 4 חודשים בהם עמדה הריבית על כנה, הודיע הערב נגיד בנק ישראל סטנלי פישר על העלאתה ב-0.25%, לרמה של 2.25%. "אחת הסיבות להעלאת הריבית - שוק הדיור בישראל", נימק הנגיד את החלטתו

בנק ישראל הודיע הערב על העלאת הריבית במשק לחודש פברואר ב-0.25% לרמה של 2.25%. זאת, לאחר ארבעה חודשים בהם הותיר נגיד הבנק, סטנלי פישר, את הריבית של כנה.

"ההחלטה עקבית, עם התהליך ההדרגתי של החזרת הריבית לרמה 'נורמלית', שנועד לבסס את האינפלציה בתוך תחום היעד ולתמוך בהמשך הצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית", נמסר הערב מהבנק. "קצב עליית הריבית אינו קבוע, אלא תלוי בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתחשב בהתפתחות שערי החליפין של השקל. ברמת הריבית הנוכחית, ממשיכה המדיניות המוניטרית להיות מרחיבה".

בנק ישראל הודיע כי שוק הדיור הוא אחד מהגורמים שהשפיעו על החלטת הריבית. "בחודש האחרון התחדשה האצה במחירי הדירות ועלייתם הסתכמה ב-12 החודשים האחרונים ב-17.3%", נכתב בהודעה. "בהיקף ההלוואות החדשות לדיור נרשמה בחודש דצמבר עליה בשיעור גבוה. יתרת ההלוואות לדיור בסוף 2010 גבוהה ב-14.7% מרמתה בסוף 2009".

רוצים לקבל עדכונים שוטפים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק