פישר נגד הספקולנטים

בנק ישראל מורה על חובת דיווח על עסקות מט"ח של יותר מ-10 מיליון דולר