רשמית: מחירי הדיור זינקו ב-5% בשנה האחרונה

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.4% - בהתאם לציפיות, ומסכם עלייה של 2.7% במדד השנתי - בתוך יעד האינפלציה לראשונה מאז תחילת תפקידו של הנגיד פישר. סעיף הדיור חזר לעלות בדצמבר לאחר חודשיים של ירידות וטיפס ב-0.5%, וסוגר עלייה דרמטית של 5% במהלך 2010. גם סעיף התקשורת התייקר באופן מהותי עם 6.4%

עכשיו זה רשמי: מחירי הנדל"ן בזינוק (חדשות 2)

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש דצמבר, בהתאם לציפיות המוקדמות, ולפיכך מסתכמת האינפלציה בשנת 2010 בישראל ב-2.7%. האינפלציה ב-2010 הינה בתוך יעד המחירים שקבעה הממשלה - זאת לראשונה מאז כניסתו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר לתפקיד ב-2005.

בבחינת חודש דצמבר, סעיף ההלבשה במדד המחירים עלה ב-9.3%, שירותי תקשורת (טלפון נייד) עלו ב-2.6% והנעלה ב-11.5%. הפעם, לאחר חודשיים של ירידה, חזר סעיף הדיור לעלות ובדצמבר הוא עלה ב-0.5%. מחיר המלפפונים זינק ב-25.2%. מנגד, ירדו סעיפי הבראה ונופש בארץ ובחו"ל 2.3% ומחיר העגבניות ירד ב-21.5%.

האינפלציה השנתית הסתכמה כאמור ב-2.7%, אולם העניים הרגישו את האינפלציה הרבה יותר בהשוואה לאמידים. האינפלציה בחמישון התחתון עלתה ב-3% אשתקד ואילו בחמישון העליון היא עלתה ב-2.2% בלבד.

עלייה דרמטית גם במחירי התקשורת

בסיכום 2010, האינפלציה ללא ירקות ופירות וללא סעיף הדיור הסתכמה ב-1.3% בלבד, כך שניתן לומר שהאינפלציה אשתקד נבעה מהדיור (שזינק ב-5%), הירקות (22.4%) והפירות (16%). גם סעיף התקשורת התייקר באופן מהותי אשתקד - 6.4%.

בשנה החולפת ירדו מחירי החשמל ביותר מ-8%, מחירי הנסיעות ב-13%, מחירי התרופות ביותר מ-4% וגם מחירי העופות ירדו ב-5% והוזילו את סעיף המזון.

בשוק מעריכים כי גם לאחר פרסום המדד היום, בנק ישראל יחליט בסופו של דבר להותיר את הריבית במשק על 2% בסוף החודש. בשוק מעריכים כי בנק ישראל יעלה השנה את הריבית בהדרגה עד לרמה של 3.25%-3.5%, תחזית העולה בקנה אחד עם ההערכה שפורסמה בפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל, שם צוין כי הריבית בסוף השנה עשויה להגיע ל-3.25%.