מבזק כלכלה: ארדן נגד לוויתן

למה כובה הלפיד הבוער בקידוח גבעות עולם? גלעד ארדן יוצא נגד לוויתן ומאיים להפסיק את כל קידוחי הנפט וגם שאר חדשות היום