מבזק הכלכלה: נזקי ענק לחקלאים

מאות חממות ובתי צמיחה ברחבי הארץ קרסו ונזקים כבדים נגרמו למטעי אבוקדו, רימונים וזיתים. מאוד פניות הגיעו לקרן לביטוח נזקי טבע ומומחים בקרן אכן העריכו כי מדובר בנזקים חמורים. וגם- אכזבה למשקיעים: במקום נפט, התגלו בקידוח באשדוד מי ים מלוחים בלבד.