התעשיינים בכרמל: מחכים להתחיל מחדש

פגיעת השריפה במפעלי התעשייה בכרמל הייתה שולית, אבל המפעלים בקיבוצים סגורים עדיין כי המשטרה טרם אישרה את פתיחתם והפעלתם מחדש. תעשיינים באזור אמרו כי המשטרה הבהירה שאינה מתקרבת לאשר בקרוב את פתיחת המפעלים - מחשש לחיי אדם