"מקסימום עיתונות במשכורת מינימום"

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא המשבר הכלכלי בעבודת העיתונאי