הכירו את אלה שיזכו לתוספת בשכרם

חלק נרחב מהעובדים במגזר הציבורי יזכו במסגרת ההסכם בין האוצר להסתדרות להעלאה בשכרם. מבין המגזרים שיזכו לתוספת: עובדי משרדי הממשלה, מס ההכנסה, המע"מ, רשות הנמלים, מקורות וחברת החשמל. במקביל יזכו גם הח"כים והשרים בתוספת לשכרם, זאת מבלי שהיו צריכים לשבות מפעילות. הסיבה: עלייתו של מדד המחירים לצרכן

אחרי שבימים האחרונים איימו ראשי ההסתדרות להשבית את המשק, כל עוד לא תמולא דרישתם להעלאת שכרם של העובדים במגזר הציבורי, הצליחו הבוקר ראשי האוצר וההסתדרות לחתום על הסכם שכר חדש. מי שנכלל בהסכם, ייהנה החל מהחודש הבא בעלייה הדרגתית בשכרו, שתסתכם בחודש ינואר 2013 ב-6.25%.

במסגרת ההסכם, ייהנו העובדים בגופים הבאים מתוספת שכר: עובדי משרדי הממשלה, בנק ישראל, חברת החשמל ומקורות, עובדי מגן דוד אדום, עובדי התעשיות הביטחוניות, עובדי רשות הנמלים בחיפה ובאשדוד, עובדי רשות שדות התעופה, עובדי מס הכנסה המכס והמע"מ, הביטוח הלאומי, קק"ל, הסוכנות היהודית והמועצות הדתיות. כל הגופים הללו היו אמורים להשתתף בשביתה שנמנעה.

מי שיזכו לתוספת בשכרם החל מחודש ינואר הקרוב, אלו חברי הכנסת והשרים - שאפילו לא היו צריכים לצאת למאבק בנושא. שכרם של השרים יעלה בשלושה אחוזים, ויעמוד על 40,720 שקלים. שכרם של חברי הכנסת יעודכן אף הוא, ויעמוד על 34,460 ש"ח לחודש. ההסברים לעלייה בשכרם של נבחרי הציבור: עלייתו של מדד המחירים לצרכן וסיומה של תקופת הקיצוץ עליה הוכרז לפני יותר משנה.