בשנה הבאה: קיצוץ בקצבאות הילדים

"ריסון תקציב הביטחון" – זהו אחד המסרים המרכזיים שהעביר שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ במסיבת העיתונאים שהתקיימה היום בת"א. שטייניץ הציג את התכנית "יתרון יחסי" – התכנית לקידום תעשיות עתירות הידע בישראל ואמר כי "אין תקציבים קלים וכי בתקציב שיוגש אין קיצוץ, אלא תוספת מדודה"

יממה לאחר הפרסומים לפיהם משרד האוצר מתכנן גזירות קשות על הציבור, מכנס שר האוצר יובל שטייניץ מסיבת עיתונאים, בה הוא צפוי להכריז על תכנית "יתרון יחסי", שגובשה בחודשים האחרונים במטרה להקטין את הגירעון בתקציב המדינה. כאן בחדשות 2 באינטרנט אנו מעבירים בשידור חי את מסיבת העיתונאים שבה צפוי שטייניץ להודיע על הגזרות החדשות.

שר האוצר החל את מסיבת העיתונאים בהצגה של התקציב הדו שנתי לשנת 2011-2012. "מצד אחד אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם ורואים קיצוצים קשים בכל התחומים, אך אנחנו לא במצב הזה", אמר שטייניץ. "יש קיצוצים בתקציב החדש, אבל אנחנו לא לנדרשים לקיצוצים קיצוניים בבשר החי".

"אם לא נקפיד עכשיו אנו עלולים להגיע למצב של ברטניה וספרד, ואני בכוונה לא מציין את יוון", ציין שר האוצר. "המסר המרכזי בתקציב שאנחנו מגישים לממשלה הוא מאוד פשוט וברור: אחרי גידול דרמטי בחמש השנים האחרונות בתקציב הביטחון - אנחנו מרסנים את תקציב הביטחון כדי לדאוג לצמיחה ולחינוך, וזה התקציב שהממשלה תצטרך לאשר בשבוע הבא".

על פי הצעת האוצר, יחול קיצוץ של כ-1.5 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון. הקיצוץ יבוא לידי ביטוי גם בהעלאת גיל הפרישה בצה"ל.

"להגדיל את מספר החרדים והערבים שמשתתפים בשוק העבודה"

"אין צמיחה לאורך זמן בלי שמירה על משמעת פיסקאלית. כיוון ששמרנו על משמעת כזו בשנת 2010 יש לנו אפשרות לתוספת מדודה בתקציב. מטרתנו היא לנצל את ההצלחה של ישראל במשבר שעדיין משתולל ברחבי העולם - כדי להניע מעגל צמיחה חדש", הסביר שטייניץ.

לדברי שר האוצר במשבר האחרון היה שיתוף פעולה בין כל הגורמים במשק, אך ישנה גם שחיקה בהון האנושי. הסיבות העיקריות לכך לטענתו הן: ירידה ברמת החינוך ובריחת מוחות לחו"ל, שינויים בהרכב האוכלוסיה הערבית והחרדית - שאינה משתתפת בשוק העבודה, בעיות שנובעות מגודש תחבורתי ונטל ביטחוני כבד.

"מנוע הצמיחה הפנימי שמייצג אותנו ברחבי העולם הוא ההון האנושי ואסור לנו להזניח אותו", אמר שר החוץ והסביר שיש צורך דרמטי בהגדלת מספר הערבים והחרדים שמשתתפים בשוק העבודה.

חיים שני ממנכ"ל משרד האוצר ציין גם הוא את חשיבות ההשקעה בתעשיות עתירות הידע, אך ציין שגם התעשיות הפשוטות יקבלו עידוד באמצעות הקלות במס החברות. בהמשך התייחס שני לשכר עובדי המדינה וציין כי מדובר ברכיב משמעותי ויש להבטיח שיושקע בחוכמה. גם בנושא זה "אנחנו מנסים לשפר את מעמד ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם", אמר שני.

אם לא יפחת הגירעון - תהיה העלאת מסים נוספת

הנושא השני שאליו מתייחסת תכנית האוצר היא קיטון בהוצאות הביטוח הלאומי על חשבון ההכנסות. הדבר יבוא לידי ביטוי בהפחתת קצבאות הילדים החל מהשנה הבאה, הפחתת תקרת הפרשה לעובדים, ומניעת רמאויות בקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי.

לדברי ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אם לא יתרחש צמצום בגירעון, יהיה צורך בהעלאת מסים נוספת. קבוצה נוספת שתיפגע מהקיצוצים הן קבוצות הרכישה, שלגביהן יבוטלו ההטבות במס שניתנו עד היום.

מחירי הסיגריות עלו כבר הלילה

הממשלה החליטה - ציבור המעשנים ישלם יותר: התקציב הדו-שנתי יובא בימים הקרובים לאישור הכנסת, ובתוכו מספר גזירות קשות על הציבור. המס על סיגריות עלה הלילה בכ-2 שקלים בממוצע לקופסת סיגריות. בנוסף, החליטו באוצר להעלות את המס על הבנזין בשיעור של כ-30 אגורות.

בנוסף לעלייה במחירי הבנזין וקופסאות הסיגריות, צפויה הממשלה לדחות את הורדת שיעור המע"מ בחצי אחוז, לשיעור של 15.5%, כפי שהתחייבה ממשלת נתניהו בתחילת כהונתה. טענת האוצר היא שבכל העולם דווקא מעלים מסים בימים אלה, וכי הדחייה מתבקשת על מנת להגיע ליעד של הפחתת הגירעון התקציבי בתשעה מיליארדי שקלים.