מבזק הכלכלה: ירידה ברמת עורכי הדין

סקר שנערך נראה כי עורכי הדין לא מרוצים מרמתם של חבריהם למקצוע. האם זו הכמות הגדלה וההולכת של עורכי הדין, או שמא מדובר בנסיבות מקצועיות בלבד?. כל התשובות במבזק הכלכלה של דה-מרקר