עדכוני כלכלה עם גלובס

משה ליכטמן על הסערה בוועדת הכספים