ועידת ישראל לעסקים 2009: מי שומר על כספי הציבור?

פאנל מיוחד דן בלקחים שהופקו בעקבות המשבר בתחום הרגולציה בשוק ההון