ועידת ישראל לעסקים 2009: ארץ האפשרויות והרפורמות הבלתי מוגבלות

פאנל מיוחד דן בשאלה: אילו הזדמנויות טומנות בחובן הרפורמות לחברות ישראליות