ועידתישראל לעסקים 2009: הבנקים ושוק ההון ב-2010

פאנל מיוחד דן באתגרים הצפויים לענפי הבנקאות והפיננסים בשנה הבאה