ועידת ישראל לעסקים 2009: הזירה הגלובלית מתארגנת מחדש

פאנל מיוחד דן בתמונת המצב הכלכלית והפוליטית בעולם שאחרי המשבר