389 מיליון שקל הפסדים ברבעון ל"אפריקה-ישראל"

חברת ההשקעות של לב לבייב מפרסמת היום דוחות על הפעילות ברבעון השלישי של 2009, ובהם היא מדווחת על צמצום ההפסדים לכ-389 מיליון שקלים. החברה מזהירה: "לאור אי הוודאות בדבר השגת הסדר חוב ואישורו על ידי ביהמ"ש, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'"

אפריקה-ישראל, שנחשבה לאחת החברות היציבות בשוק הישראלי, הרעידה את השוק לפני כשלושה חודשים כשהודיעה כשדיווחה כי לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ותנסה להגיע להסדר חוב עם נושיה. ב

מקביל לניסיונות להגיע להסדר חוב, מפרסמת היום החברה דוחות כספיים על הפעילות ברבעון השלישי של השנה, לפיהם החברה צמצמה את ההפסד ל-389 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 2.1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אלא שלמרות צמצום ההפסדים, עדיין מדובר בנתונים שליליים שגורמים בין היתר לפרסום הערת "עסק חי", המציבה סימן שאלה באשר ליכולתה של החברה להמשיך לפעול. "לאור האפשרות הקיימת בידי מחזיקי כל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה להעמידן לפירעון מיידי, ולאור אי הוודאות בדבר השגת הסדר חוב ואישורו על ידי בית המשפט, קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ'עסק חי'", נכתב בדוח.

הגורמים העיקריים להפסד של אפריקה ברבעון השלישי נעוצים בהוצאות מימון גבוהות יותר עקב עליית מדד המחירים לצרכן שהגדילו את הוצאות החברה בכשמונה אחוזים, הפחתה במלאי הנכסים של החברה כתוצאה מהשבר בארצות הברית, והפסד של 107 מיליון שקל בשל ירידה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה.

"מצב השוק לא פשוט וערך הנכסים ממשיך להישחק", אמר לעיתון "גלובס" יובל בן זאב, ראש מחלקת המחקר ב"כלל פיננסים", המסקר את מניית החברה בהמלצת "מכירה" עם מחיר יעד של 35 שקל למניה. "ההון העצמי ממשיך להישחק ועומד על כ-14 שקל למניה, בעוד שהמניה עצמה נסחרת במחיר של כ-42 שקל. אני לא רואה בצמצום ההפסד כנקודת אור, כי צריך לזכור שברבעון המקביל היה מצב קיצוני של הפחתות ענק. אז החברה עכשיו הפסידה פחות? זה לא רלוונטי. היא צריכה להרוויח".