הנגידה: "הממשלה הבאה תיאלץ להעלות מסים"

קרנית פלוג הגישה היום לנשיא המדינה את הדוח השנתי של בנק ישראל - ממנו עלו נתונים טובים לצד מדאיגים: בעוד נמצא כי חלה ירידה באחוזי האבטלה, חלה גם ירידה באחוזי הצמיחה. "מצב המשק הישראלי בהחלט טוב, אך הממשלה תידרש לבצע התאמות - בהן העלאת מסים שתכסה הוצאות של 2 מיליארד שקלים בתקציב הבא", אמרה הנגידה פלוג

קצב הצמיחה ואחוזי האבטלה בירידה, המסים יעלו? זו התמונה שעולה היום (שלישי) מהנתונים המפורטים בדוח בנק ישראל לשנת 2014 שהגישה הנגידה קרנית פלוג לנשיא המדינה ראובן ריבלין.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

במעמד הגשת הדוח הבהירה פלוג באילו צעדים כואבים תיאלץ הממשלה לנקוט: "אם הממשלה תרצה לעמוד בהתחייבויותיה מבלי לפרוץ את הכללים הפיסקאליים, היא תידרש לבצע התאמות בהיקף 10 מיליארד שקל בתקציב 2016 - שמתוכו 2 מיליארד שקל העלאת מסים ו-8 מיליארד קיצוץ בהוצאות".

לדבריה, "אם תידרש הגדלה של תקציב הביטחון, הממשלה תעמוד בפני בחירה מאד קשה בין צמצום נוסף של השירותים הציבוריים המצומצמים במילא לבין הגדלת ההכנסות (העלאת מסים)". פלוג קראה לשקול ביטול פטורים ממס - והזהירה מפני הגדלת הגירעון.

אחוזי הצמיחה נמוכים, האינפלציה שלילית

הדוח קובע כי בשנת 2014 צמח התוצר בשיעור של 2.8%. בניכוי ההשפעה של תחילת הפקת הגז ממאגר "תמר" וההשפעה של מבצע "צוק איתן" על הפעילות, התייצב קצב הצמיחה ב-3 השנים האחרונות ברמה נמוכה יחסית, בין 2.5 ל-3 אחוזים. שיעור צמיחה זה מבטא בעיקר את ההאטה הנמשכת בביקושים מחו"ל והשפעתם על היצוא וההשקעות במשק.

התוצר לנפש צמח ב-0.8% בלבד - נמוך מהקצב במרבית החברות ב-OECD. עם זאת, בנק ישראל מצביע על כך שהמשך העלייה של שיעור התעסוקה במשק וגידול הצריכה הפרטית והצריכה הציבורית בישראל תרמו לצמיחת התוצר לנפש.

האתגר: החזרת האינפלציה ליעדה (Orel Cohen / flash 90)


האינפלציה השנה הייתה שלילית והסתכמה ב -0.2%- , מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. היא כללה השנה התמתנות של עליית מחירי המוצרים הלא-סחירים, שמקורה בהיצע מקומי, ירידה חדה של מחירי הנפט, והמשך ירידה של מחירי שאר המוצרים הסחירים.

האתגר המרכזי שניצב בפני המדיניות המוניטרית השנה היה להחזיר את האינפלציה ליעדה, לתמוך בפעילות הריאלית ולהחליש את הכוחות לייסוף השקל תוך מזעור הסיכונים במשק - על רקע הגעת הריבית המוניטרית לרמה קרובה לאפס. אתגר זה משותף כיום לבנקים מרכזיים רבים. חלקם הפחיתו את הריבית המוניטרית לשיעור שלילי, וחלקם עשו שימוש בכלים אחרים שיתמכו בהעמקת ההרחבה המוניטרית.

יש גם נתונים מעודדים: אחוזי האבטלה בירידה

למרות הצמיחה האיטית בפעילות הריאלית וצמצום הגירעון המבני בתקציב הממשלה המשיך שיעור האבטלה לרדת. זאת הודות לגמישות שוק העבודה - גמישות המתבטאת השנה בהפחתת שעות התעסוקה למועסק ובעלייה מתונה בלבד של השכר הריאלי גם בשנה שבה האינפלציה מפתיעה כלפי מטה.

מחירי הדירות המשיכו לעלות גם השנה, וכך גם שכר הדירה. מלאי הדירות החדשות למכירה עלה השנה, בהשפעת ההמתנה לתכנית "מע"מ אפס". התחלות הבנייה נותרו יציבות ברמה גבוהה, ובסך הפעילות בענף הבנייה נרשמה התמתנות קלה במהלך השנה.

ירידה באחוזי האבטלה (חדשות 2)


ומה קובע הדוח בכל האמור לסוגיה המדירה שינה מאזרחי המדינה - יוקר המחיה? הממצאים מצביעים על סטייה קטנה כלפי מעלה של רמת המחירים בישראל. בענפים מסוימים הסטייה כלפי מעלה משמעותית, בעיקר בשל חסמים טבעיים ורגולטוריים המצמצמים את התחרות.

הנשיא: "אין תקציב עדכני, ידיו של בנק ישראל כבולות"

"מצב המשק הישראלי בהחלט טוב, כפי שמצביעים הנתונים העדכניים", אמרה הנגידה פלוג בעת פגישתה עם הנשיא, "אם נשכיל להתמודד עם האתגרים הרבים שניצבים מפנינו ונקדם תכניות ארוכות טווח להגשמת היעדים שהצבנו, נוכל להבטיח שהמשק ישמור על יתרונותיו היחסיים, על היציבות, ויצמח באופן שמטיב על כל שכבות האוכלוסיה".

הנשיא קיבל את הדו"ח והדגיש את הקושי של הבנק לאור היעדר תקציב שנתי עדכני ואמר: ״ידיו של בנק ישראל כבולות כאשר המדינה מתנהלת ב-2015 על פי תקציב שהוכן ב-2013. בנק ישראל לא יכול לפעול כמנגנון המייצב במשק, בהיעדר חזון כלכלי-חברתי ברור. כדי לחלץ את המשק מההאטה בצמיחה, לא די בהורדת הריבית; יש להקצות משאבים לשילוב האוכלוסייה הערבית והחרדית בשוק העבודה, יש לייצר הזדמנויות להשקעות זרות, ועוד. כל אלה אינם יכולים להתקיים באזור הדמדומים של היעדר תקציב".