בלינקוב: "רק הממונה מנהל את המדיניות על התקציב"; יוגב: "לא השתתפתי בדיונים"

עימות מילולי התפתח היום בין הממונה לשעבר על התקציבים באוצר לבין יועצו של ראש הממשלה בנושא התקציב - על רקע טענות לניגוד עניינים של יוגב במעורבותו בגיבוש תקציב המדינה. בלינקוב הטיח האשמות ביוגב וזה לא נשאר חייב. "בכל מקום בו התערבו מים וחשמל - הבהרתי שאני מנוע", אמר יוגב בדיון

"בנימין נתניהו ואני מכירים מאגף התקציבים של הממשלה הקודמת, וההיכרות שלנו מאז נמשכה על רקע מקצועי בלבד", כך אמר היום יו"ר הוועדה המייעצת לראש הממשלה בנושא התקציב, אורי יוגב, בדיון שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה בכנסת בנושא ניגוד העניינים לכאורה של יוגב ואופן אישור התקציב בממשלה. "אני מאוד מעריך אותו ואת דעותיו בתחום הכלכלה", הוסיף יוגב.

במהלך הדיון התפתח עימות בין יוגב לממונה על התקציבים לשעבר רם בלינקוב, שהתפטר מיד לאחר אישור התקציב. "רק הממונה על התקציבים יודע איך לנהל את המדיניות הכלכלית", אמר בלינקוב והוסיף: "אף אחד מלבדו אינו רשאי לעשות זאת".

יוגב לא נשאר חייב, והשיב: "בכל מקום שבו עלה הנושא של מים וחשמל הבהרתי שאני מנוע, ולכן לא השתתפתי בדיונים בנושא בכל דיון שהוא". לדבריו, בכירי האוצר היו מעורבים ברוב רובן של השיחות בנושא התקציב ובחלק מהשיחות היה מעורב גם ראש אגף התקציבים.

יוגב גם "השיב איש", לכל המקטרגים בנושא מעורבותו בדיוני התקציב. "רציתי להבהיר שמבחינת תהליכי העבודה, אכן ראש הממשלה ושר האוצר מאשרים את הגשת ההצעה לממשלה - אך זה אישור של הגשת הצעה, ולא אישור החלטות", אמר. "הממשלה יכולה לקבל את ההחלטות לאחר שבוע או עשרה ימים של עבודת מטה מול משרדי הממשלה".

"גם עם סמנכ"ל בבנק לאומי התייעצו בנושא התקציב"

יוגב הבהיר כי השתתף בדיוני התקציב רק לאחר אישור היועץ המשפטי לממשלה. "השתתפתי בדיוני תקציב גם לפני שחתמתי על הסדר ניגוד עניינים, אך ברגע שעלתה החשיבות של ההסדר, ראש הממשלה זימן אותי לישיבות רק באישור היועץ המשפטי", אמר.

ואילו בלינקוב המשיך בשלו וטען כי גם קובי הבר, ראש אגף התקציבים לשעבר וכיום סמנכ"ל בבנק לאומי, היה מעורב בנושא התקציב כמי שראש הממשלה התייעץ איתו. היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע-פרגו, אמרה בדיון כי לא ידעה על מעורבותו של הבר בהתייעצויות בנושא התקציב.

בבנק לאומי מכחישים. "בהמשך לידיעות בתקשורת ולאמירות שנאמרו בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, מודיע קובי הבר כי לא נכח באף ישיבה הקשורה בעסקת החבילה או בתהליך אישור תקציב המדינה לשנים 2009-2010", נמסר בהודעה מטעם הבנק.