14 מובטלים על כל משרה פנויה במשק

דוח של משרד התמ"ת מראה תמונת מצב עגומה: עד סוף שנת 2009, יתחרו 14 מובטלים על כל משרה פנויה במשק; הביקוש לעובדים היום נמוך מב-2002, זאת בהשוואה לכ-4 מובטלים לכל משרה בתקופת שיא הצמיחה, בשנים 2007 ו-2008. נכון לעכשיו עומד היחס על כ-11 מובטלים לכל משרה פנויה

תקופה קשה למחפשי העבודה. ארכיון (חדשות 2)

משרד התמ"ת פירסם הבוקר מסמך תחת הכותרת "דוח ניתוח עיקרי התפתחויות בשוק העבודה מאז תחילת ההאטה במשק", ובו משורטטת תמונת מצב עגומה ומדאיגה - במיוחד למי שמצא את עצמו בחודשים האחרונים מחוסר עבודה.

על פי הדוח, שהוכן ע"י מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, עולה כי כ-14 מובטלים צפויים להתחרות על כל משרה פנויה עד סוף 2009. זאת בהשוואה לכ-4 מובטלים לכל משרה בתקופת שיא הצמיחה, בשנים 2007 ו-2008. נכון לעכשיו עומד היחס על כ-11 מובטלים לכל משרה פנויה.

60 אלף מפוטרים חדשים מאז תחילת המיתון

מאז תחילת ההאטה בשוק העבודה בישראל נוספו כ-60 אלף מפוטרים בשל השלכות המשבר העולמי על כלכלת ישראל. עפ"י דו"ח התמ"ת ולפי הערכות שפירסמו בנק ישראל וגופים נוספים, "הולכת ומתבססת הערכה ששיעור האבטלה יגיע לכ-8% במחצית הראשונה של שנת 2010".

עוד עולה מהנתונים כי הביקוש לעובדים, הנמדד ע"י מספר המשרות הפנויות, ירד ב-56% מאז תחילת המשבר ל-20 אלף משרות פנויות בממוצע ליום. כיום, עפ"י הדוח, רמת הביקוש לעובדים דומה לזו שהיתה קיימת בשנות ההאטה 2002 ו-2003 - ואף נמוכה יותר.

הערכות הדוח מתבססות על נתוני סקר המעסיקים, שנערך מאז 1997, ואשר במסגרתו מרואיינים מדי רבעון כ-2,400 עסקים המהווים מדגם מייצג של המגזר העסקי. עוד הן מתבססות על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודשים האחרונים.