דירוג האוצר: איזה חברות פנסיה טובות יותר ופחות ולמה?

שעות בהמתנה על הקו, מכתבים שלא זוכים למענה - למרבה הצער, אלה לא תלונות נדירות כשמדובר בשירות מצד קופות הגמל. למרבה המזל, משרד האוצר בדק אצל מי השירות יעיל ואדיב ומי מספקים ללקוחות שירות גרוע