"בנק מזרחי גרם נזק עצום לי ולילדיי"

ענבל אור מעלה הילוך במלחמתה נגד בנק מזרחי. בפנייה רשמית שהגישה למפקחת על הבנקים, התלוננה אור על התנהלות הבנק וביקשה מהמפקחת ד"ר חדווה בר "למנוע את המשך הפגיעה בכל אותם אנשים שנענשים בשל מעשי הבנק"

"הבנק גרם נזק עצום". אור (חדשות 2)

יזמית הנדל"ן ענבל אור החשודה בהעלמות מס ממשיכה במלחמתה נגד בנק מזרחי ופונה למפקחת על הבנקים. במכתב ששיגרה לד"ר חדווה בר, כתבה אור כי "הנזק העצום שגרם הבנק ללקוחותיי, לחברותיי, לעובדיי, למשפחתי, לילדיי ולי באופן אישי הינו בלתי נתפס וללא כל אפשרות לכימות בכסף".

במכתב המתפרש על פני שלושה עמודים, מפרטת אור את טענותיה נגד הבנק, ומבקשת מהמפקחת על הבנקים לבדוק את כל הנתונים שעליהם הצביעה. "אולי נוכל למנוע את המשך הפגיעה בכל אותם אנשים שנענשים בשל מעשי הבנק ושאליו נגררים גם אחרים, ללא עוול בכפם", היא כתבה.

"אני מבקשת פגישה דחופה איתך כדי להציג את טענותיי בנוגע להתנהלות הפסולה של הבנק ומבקשת את התערבותך לעיכוב של כל הליכי מימוש הדירות מטעם בנק המזרחי, עד לבירור הטענות על ידייך", הוסיפה אור.

"הזרמתי לבנק מיליוני שקלים - והם נעלמו ואינם, והבנק פעל בחשבונות הקבוצה ונכסיה כאילו מדובר בנכסים שלו ובכספים השייכים לו, ואף פעל בניגוד להתחייבויותיו כלפי המדינה, במסגרת הלוואות בערבות המדינה שניתנו לקבוצה, שכן הבנק עשה שימוש אסור בכספי ההלוואה לצורך צמצום החשיפה שלו, כלפי הקבוצה, כאשר ברור כי לא זו מטרת ההלוואה", פירטה בין היתר.

"בנוסף, אנשי הבנק הבטיחו לי שהזרמה של שני מיליון שקלים תביא לחידוש הפעילות בחשבונות ולמילוי ההתחייבויות בחשבונות", הוסיפה אור. "שני מיליון שקלים הוזרמו, אבל ההבטחה לא קוימה. החמור מכל, מר אופיר מורד, ראש החטיבה העסקית אמר לי באלו המילים: 'אני יודע שאת חזקה כלכלית, אבל אני לא רוצה אותך כלקוחה'".