תרחיש הקיצון של הבנקים: 38 אלף משקי בית ייקלעו למשבר

בנק ישראל ערך מבחן שנועד להכין את הבנקים להתמודדות עם משבר כלכלי, וכולל בין היתר אינפלציה של 5.6% ריבית, 9.8% אבטלה, ירידה של 25% במחירי הדיור, צניחה של 40% במדד ת"א 100 והיחלשות של 23% בשקל. במצב כזה, מזהירים בבנק ישראל, עשרות אלפי משקי בית שלוו כספים ייפגעו קשות

התרחיש: צניחה של 25% במחירי הדיור (חדשות 2)

בנק ישראל מוטרד מהגידול החד באשראי הצרכני ובשוק הנדל"ן והמשכנתאות: בדוח השנתי של הפיקוח על הבנקים נכתב כי הגידול "עלול להוביל להתממשות סיכונים. הגידול בהיקפי האשראי למשקי הבית (לדיור ושאינו לדיור) ובאשראי לענף הבינוי והנדל"ן, והמתאמים ביניהם, מעצימים את הסיכון למערכת הבנקאית". על פי תרחיש הקיצון אליו נערכים, כ-38 אלף משקי בית בישראל ייקלעו לקשיים כלכליים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

מבחן הקיצון בדק כיצד ישפיע על הבנקים תרחיש של משבר כלכלי עמוק כתוצאה ממשבר גיאו-פוליטי. התרחיש כלל מצב של עלייה באינפלציה ל-6.8%, עלייה בריבית לרמה של 5.6%, עלייה באבטלה ל-9.8%, ירידה של 25% במחירי הדיור, צניחה של 40% במדד ת"א 100 והיחלשות של 23% בשקל מול המטבעות הזרים.

מתוצאות המבחן עולה כי שיעור הלווים שייקלעו לקשיים הוא 5%, שהם כ-38 אלף משקי בית, והבנקים יספגו הפסד כ-7 מיליארד שקלים. על אף התוצאות הקשות, בבנק ישראל מציינים כי תוצאות המבחן מצביעות על שיפור במאפייני הסיכון של תיק האשראי לדיור, בעקבות צעדים רגולטוריים שננקטו בשנים האחרונות, והדבר מתבטא בשיפור מסוים בשיעורי הכשל של הלווים ובשיעורי ההפסד.

תרחיש שעלול לגרום להפסד מהותי למערכת הבנקאית

עוד עולה כי תרחיש קיצון יגרום לבנקים הפסד שנתי של 3 מיליארד שקלים, והפסדי אשראי בגובה של 40 מיליארד שקלים בשלוש שנים. בבנק ישראל מדגישים כי חלק מרכזי מההפרשות ייעשה בענף הנדל"ן והדיור. "ההפסד בתיקים אלה יחד מסתכם בכ-40% מסך הפסדי האשראי במהלך התרחיש", מסבירים בבנק ישראל. "זאת על רקע פגיעה קשה בשוק העבודה, ירידה חדה במחירי הדיור והתייקרות חומרי הגלם המשמשים לבנייה".

"תרחיש קיצון שכזה ישפיע במידה משמעותית על המערכת הבנקאית, וזו תרשום הפסד מהותי בשנה השנייה של התרחיש", נכתב עוד בדוח. עוד מציינים בבנק ישראל כי לצד הפסדי אשראי צפוי תרחיש הקיצון להוביל לנפילות בתיק ניירות הערך של הבנקים, על רקע העלייה החדה בשערי הריבית ובמרווחי האשראי והירידות בשערי המניות. "סך הפגיעה בהון הבנקים כתוצאה מתרחיש הקיצון צפוי להגיע לכ-15 מיליארד שקלים", העריכו בבנק ישראל.