פרשת ענבל אור: קו פרשת המים של קבוצות הרכישה?

למרות הקריסה של חברת הנדל"ן הגדולה, בשטח נמשכת פעילותן של קבוצות רכישה רבות בארץ. הקונים הפוטנציאליים מפקידים את כספם בידיים שמבטיחות להם בית חלומות, אך לעתים רבות ללא כיסוי – ובסוף אותם קונים נותרים ללא הדירה המובטחת. גם החישובים שמוצגים לקונים בדרך חלקיים ואופטימיים בהרבה מהמתרחש בפועל