בלי ענבל אור: קבוצת רכישה חדשה

אחרי הנפילה של ענבל אור, קבוצת רכישה חדשה מנסה להקים את המגדל הגבוה ביותר בישראל. האם הם יצליחו? פגשנו אותם