כך קופ"ח מכבי בולמת את התארגנות העובדים

עובדים בקופת חולים מכבי חוששים למקום עבודתם עקב לחצים מצד ההנהלה על העובדים לא להתאגד. מנגד, קבוצת עובדים אחרת טוענת: ההסתדרות משדלת עובדים לחתום מבלי שיודעים על מה הם חותמים. בתוך כך ההנהלה מערימה קשיים על נסיון ההתאגדות, והצדדים פתחו במלחמת תיעוד