זכאי הביטוח הלאומי זועמים: "מורחים אותנו"

כאשר המוסד לביטוח לאומי מעוניין לגבות חוב, הוא מקפיד לבחון את מצבנו 7 שנים לאחור, אך ברגע שעליו לשלם לזכאים - התשלום הרטרואקטיבי חל על שנה אחת בלבד. כתוצאה מהפער הגדול, לביטוח הלאומי נוצר אינטרס כספי שמנוגד לייעודו האמיתי: המוסד מושך כמה שיותר זמן כדי לשלם לזכאים כמה שפחות, והאזרח הקטן שוב נפגע