כמה כסף תחסוך המדינה לילדים?

החרדים והאוצר הגיעו לסיכום שיסלול את הדרך לאישור התקציב. הוא כולל העלאה מתונה בקצבאות הילדים וחיסכון חודשי לכל ילד עד גיל 18. חישבנו כמה זה יוצא בסוף - התוצאות לפניכם

כמה תחסכו במסגרת המודל החדש? (רויטרס)

אחרי שסגן שר הבריאות ליצמן סלל את הדרך לאישור תקציב המדינה, החרדים ושר האוצר משה כחלון סיכמו על הפשרה שהולידה את מודל החדש - במקום החזרה מלאה של קצבאות הילדים, העלאה מתונה שלהן והפקדה לחיסכון לכל ילד. אז כמה זה יוצא?

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

מאחורי המודל החדש עומד הצורך לתת חלק מהכסף ישירות לילדים ולא להורים. על פי המצב הקיים, הילד הראשון והחמישי מזכים כיום בקצבה של 140 שקלים. על פי המודל החדש, סכום הקצבה יעמוד על 150 שקלים. בנוסף, המדינה תחסוך עבורם בתכנית חיסכון 50 שקלים בחודש, כך שסך כל סכום הקצבה לפי ההצעה החדשה יעמוד בסך הכל על 200 שקלים.

טבלת הזכאות החדשה (חדשות 2)

עבור הילדים השני, השלישי והרביעי, הקצבה שעומדת כיום על 140 שקלים תעלה ל-188 שקלים. לסכום זה יתווסף סכום החיסכון - 50 שקלים, מה שיעמיד את סך כל סכום הקצבה על 238 שקלים לכל ילד.

כמה כסף תקבלו עבור שלושה ילדים?

משכלול הנתונים עולה כי משפחה ובה שלושה ילדים צפויה ליהנות מתוספת חודשית של 106 שקלים בקצבה ומ-150 שקלים בתכנית חיסכון.

אם אכן הסכומים ייחסכו על פי התכנית, ילד שנפתחה עבורו תכנית שכזו מיום היוולדו צפוי ליהנות מ-18 אלף שקלים בגיל 21 - כשיוכל להשתמש בה. ילד שנחסך עבורו כסף מגיל 8 - ייהנה בגיל 21 מסכום של 9,000 שקלים.

על פי התכנית שגובשה, התוספות ייכנסו לתוקף מרגע אישור התקציב בכנסת, דהיינו נובמבר 2015. ההורים צפויים לקבל תשלום רטרואקטיבי מחודש מאי ואילך - בהם למעשה בוצע הקיצוץ. הקצבת הסכומים תהיה צמודה למדד ולריבית ששיעורה טרם נקבע. כמו כן ניתן יהיה לקבל את הכסף שנצבר בתכנית החיסכון בגיל 18 או 21 בהתאם למגבלות שייקבעו בהמשך.