המבקר: כך נפקח על מחיר הגז הטבעי

מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על מונופול הגז שיצרה הממשלה - אך טען כי עוד לא מאוחר להכניס שינויים במתווה ולאפשר תחרות. איך הציע המבקר לממשלה לשנות את פני שוק הגז? רשימת ההמלצות המלאה - בפנים

מאגר לווייתן, ארכיון (חדשות 2)

איך לשבור את המונופול ולהפוך למשק גז תחרותי? בדוח החריף שפרסם היום (שני) מבקר המדינה על משק הגז מופיעות מספר המלצות, שלדבריו יסייעו ביצירת תחרות, הוזלת מחירים ופירוק הריכוזיות שיצרה הממשלה בפועל. השופט בדימוס יוסף שפירא הדגיש כי פרסום הדוח דווקא בעיתוי הזה - יממה לפני תום השימוע הציבורי ולפני החזרת הדיון לכנסת ולממשלה - נועד לאפשר שינויים במתווה לפני אישורו.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

1) שקיפות ויציבות - המבקר קרא לממשלה לקדם את ההליכים החוקיים לפיתוח מאגרי הגז הקטנים ולייעל את תהליכי העבודה, תוך חשיפת ההסכמים לציבור. "ראוי שמשרד האנרגיה יפעל כדי להשלים את האסדרה במשק הגז הטבעי כך שיובטח משק מתקדם, שקוף ויציב".

2) לא להישען רק על צינור אחד - המבקר קבע כי המצב הנוכחי, בו קיים רק צינור אחד ומאגר אחד, פוגע בתחרותיות. על כן, המבקר ממליץ למשרד האנרגיה "להמשיך ולפעול גם לפיתוח של שדות קטנים ובינוניים, להפקת גז מהם ולחיבורם למערכת ההולכה כדי להוביל מהם את הגז למשתמשי קצה, ולהגדיל את התחרות".

3) רישיונות נוספים לחיפושים - המבקר קרא למשרד האנרגיה "להכין תכנית פעולה ובה פירוט הפעולות הנדרשות בטרם יאפשר מתן רישיונות לחיפושים חדשים בים, ובכלל זה סיום חקיקתן של תקנות עדכניות שיעודדו כניסת מפעילים חדשים בעלי ניסיון מוכח למשק הגז הטבעי".

השופט שפירא הוסיף כי יש לערוך בדיקה מקיפה לגבי מבנה הבעלויות וההחזקה של הרישיונות לחיפושי נפט הקיימים ולאופן הענקת רישיונות בעתיד, "כדי שבבוא העת שוב לא תימצא המדינה במצבה כיום, שבו מספר קטן של חברות מחזיק בכל שדות הגז הטבעי".

4) הפקת לקחים בנוגע לתגליות הגז - שטר חזקה הוא מסמך שמעניקה הממשלה לבעל רישיון שגילה משאבי טבע בשטח הרישוי, ומאפשר לו זכות בלעדית לחפש ולהפיק נפט באזור במשך 30 שנה. בעקבות ממצאי הדוח, מהם עולה כי לא גובש מתווה אחיד בנושא, המבקר טוען כי יש לשנות את הנהלים: "על משרד האנרגיה לגבש נוהל לכתיבת שטר חזקה ולעגן בו את העברתה של טיוטת השטר למשרדי הממשלה ולמאסדרים (רגולטורים) הנוגעים בדבר".

5) מחסור בידיים מקצועיות בתחום האנרגיה - המבקר קבע ש"ראוי כי משרד האנרגיה יטפל ביתר שאת במחסור בעובדים מקצועיים בתחום הגז הטבעי". מהדוח עולה כי יש צורך ביצירת "עתודה מקצועית" שתתמודד עם האתגרים הצפויים במשק הגז בשנים הקרובות עם יישום המתווה.

6) הכשרת הגופים המייעצים - בדוח נטען כי הקמת המועצה המייעצת ומועצת הגז ואיוש התפקידים הפנויים התעכב, כך שלמעשה גופים אלו לא היוו מרכיב משמעותי בגיבוש מתווה הגז. על כן ציין המבקר כי "על משרד האנרגיה לוודא כי המועצה המייעצת ומועצת הגז ימלאו את התפקידים שיוחדו להן. עליו לעשות זאת בין היתר באמצעות מינוי יו"ר קבוע למועצה המייעצת והשלמת מניין חוקי למועצת הגז".

7) לגבש סוף סוף מדיניות לאומית: הדוח מצביע על כשלים והיעדר תכניות עבודה בממשלה ובעיקר במשרד האנרגיה. לדברי המבקר, המחסור בתכניות מפורטות הוביל ליצירת מתווה בעמדת חולשה מול חברות הגז.

המבקר, השופט בדימוס יוסף שפירא (ליאת מנדל)

איך ניתן לפתור את המצב? המבקר המליץ למשרד האנרגיה "לרכז את גיבושה של מדיניות לאומית כוללת למשק הגז הטבעי שתבטא את החזון ארוך הטווח של המדינה, ולהביאה לאישור הממשלה". על פי המדיניות שהציע המבקר, המשרד יגבש "מערך סדור של החלטות ופעולות" עבור אנשי המשרד ושאר זרועות הממשלה.

8) בלי "תקופת שקט" לחברות הגז: "פסקת היציבות" במתווה הגז קובעת כי מרגע אישור המתווה, הממשלה לא תיזום שינויים וגם תבלום הצעות חוק פרטיות בנושא. המבקר טען כי לפני כן יש לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה על יישום ההסכם. לדבריו, "אם חברות הגז לא יעמדו בהתחייבויותיהן אז הממשלה תוכל לשוב ולבחון את הנושא בהתאם לסמכותה, למרות 'פסקת היציבות'".

9) לדאוג למחיר תחרותי: המבקר סיכם כי "על הממשלה לוודא כי כל עוד קיים מונופול באספקת הגז הטבעי, מחיר הגז יהיה תחרותי". לצורך כך המבקר המליץ להטיל פיקוח על המחירים, בניגוד לעמדת הממשלה: "על הממשלה לבחון את הצורך בשימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה, ועליה לאזן בין הצורך לפתח את משק הגז לבין השפעת מחירי הגז על עלות ייצור החשמל ויוקר המחיה".