מבקר המדינה: "הממשלה יצרה מונופול גז מתוך חולשה"

מבקר המדינה פרסם דוח נוקב על מונופול הגז, וקבע כי הממשלה גיבשה את המתווה "תחת אילוצים" של חברות הגז. לדברי המבקר, הממשלה תפקדה באופן לקוי, בלי מדיניות מסודרת ובלי החלטה לפקח על מחירי הגז. "אין מי שמוביל את התחום, יש לפקח על המחירים", הוסיף

אסדה לקידוח גז, ארכיון (פלאש 90 - משה שי)

"התנהלות הממשלה תרמה ליצירת מונופול הגז", כך מחה בחריפות מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, בדוח שפירסם היום (שני) - יממה בלבד לפני תום השימוע הציבורי למתווה ולפני שהנושא יחזור לדיונים מכריעים בכנסת ובממשלה. המבקר ציין כי עיתוי פרסום הדוח נועד "לסייע לכל הגורמים הנוגעים בדבר, ובראשם ממשלת ישראל, לצורך קבלת החלטה מושכלת בנושא". מהדוח עולה כי קיים "כשל שוק חמור" בעקבות התנהלות הממשלה מול חברות הגז הפרטיות - כשל שוק שנובע מניהול משא ומתן מתוך חולשה של הממשלה מול היזמים הפרטיים.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן

המבקר לא חסך במילים על קבלת ההחלטות בשנים האחרונות: "התנהלות הממשלה על זרועותיה בתחום הגז הטבעי הייתה חסרה, לקויה ובלתי מגובשת. הדוח מצביע על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת, חוסר עשייה אפקטיבית, פעולה בקצב איטי ואסדרה חלקית". הדוח עוסק בפעולת הממשלה במשך למעלה מעשור, אך בעיקר בחודשים יולי 2014-יוני 2015 - תקופה במהלכה נערכו בחירות והתחלפו שרים במשרד האנרגיה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת  

המבקר ציין כי המדינה היא הבעלים של משאבי הטבע, ובהם מצבורי הגז, ועל כן "חובה על המדינה ועל כל גורמי האסדרה לפעול בנאמנות מלאה למען הגשמת האינטרס הציבורי". לדבריו, ישראל היא "אי אנרגטי" - כלומר לא מקבלת נפט או גז משכנותיה ולא מחוברת לרשת חשמל אזורית. על כן, טען השופט שפירא, תגליות הגז הן "בעלות חשיבות לאומית ואסטרטגית עליונה למשק הישראלי" מכיוון שהן יכולות להבטיח למשק עצמאות אנרגטית ומקור הכנסה ממסים ותמלוגים.

על פי הדוח, חברות הגז ניהלו את המשא ומתן מול הממשלה מעמדת כוח: המבקר ציין כי במצב הקיים - ללא אחסון לגז, ללא החלטה על פיקוח מחירי הגז וכתוצאה מהעיכוב בהחלטות, "גיבשו מקבלי ההחלטות את מתווה הגז תחת אילוצים ובעמדת חולשה מול הגורמים הפרטיים". בעקבות זאת, לדבריו, "מספר קטן של חברות" מחזיק בכל שדות הגז הטבעי של ישראל.

מתווה הגז שהציג משרד האנרגיה

"אין מי שמוביל את התחום"

לדברי המבקר שפירא, התפקוד הלקוי יצר עיכוב בפיתוח מאגר לווייתן ושדות הגז הקטנים יותר - כריש ותנין. "על הממשלה להתנהל כתזמורת הרמונית עם מנצח בראשה", כתב המבקר בביקורת ישירה על התנהלות הממשלה והעומד בראשה בשנים האחרונות בנימין נתניהו. 

גם משרד האנרגיה, בו כיהנו השרים עוזי לנדאו וסילבן שלום בממשלות הקודמות ויובל שטייניץ מאז חודש מאי, לא יצא נקי מהבדיקה: "המשרד לא פעל די ובקצב התואם את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי. אי לכך אין מי שמוביל את התחום", טען המבקר. לדבריו, המשרד עוד לא הסדיר בחוק נושאים מהותיים הקשורים למתווה הגז, ולמעשה קיימת פרצה חוקית בתחום. "מדיניותו בחלק מהסוגיות העקרוניות נותרה חסרה, והוא לא עשה די לגיבושה", הוסיף המבקר.

השופט בדימוס שפירא הצהיר כי המונופול הקיים בשוק הגז (קיומו של ספק יחיד) פוגע בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. כיום קיים רק צינור אחד עם קיבולת מוגבלת, שמספק גז מקידוח אחד בלבד - תמר. כמו כן לא קיים מאגר לאחסון הגז הטבעי: לדברי המבקר מדובר ב"אילוץ שמעצים את הצורך בפיתוח מהיר של שדות נוספים ובמציאת פתרונות לטווח הקצר בסד זמנים".

מחלוקת בין הרגולטורים. פרופ' גילה (פלאש 90)

אין פיקוח ואין תיאום בין הרגולטורים

הממשלה הדגישה כי המתווה שגובש יאפשר תחרות וגישה למספר מאגרים, אך המבקר התריע ש"בשנים הקרובות אין למדינת ישראל גיבוי להספקת גז טבעי". כמו כן מחה המבקר על כך שהמדינה מאפשרת ייצוא ממאגר תמר לפני שהתאפשרה הפקת הגז מהשדות האחרים.

המשבר בין הרגולטורים התעצם עם התפטרותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיוויד גילה, שהתנגד למתווה. לגילה טרם מונה מחליף והממשלה עדיין מנסה לגבש רוב בכנסת כדי לעקוף את סמכויותיו. המבקר הצביע על הנזק שנגרם מחוסר התיאום: "שום מאסדר (רגולטור) אינו יכול להתמודד עם האתגרים בכוחות עצמו ושיתוף הפעולה ביניהם הוא הכרחי. ממצאי הדוח מלמדים שאין די שיתוף פעולה בין המאסדרים".

לא להעניק "עשור שקט" לחברות הגז

במתווה הגז שהציגה הממשלה מופיעה התחייבות לא לשנות את החקיקה בנושא במשך עשור מרגע החתימה - "פסקת היציבות". המבקר מתח ביקורת על הפסקה, לפיה הממשלה גם תבלום כל הצעת חוק פרטית בנושא במשך עשר שנים, וטען כי יש לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה בנושא. "אם חברות הגז לא יעמדו בהתחייבויותיהן אזי הממשלה תוכל לשוב ולבחון את הנושא בהתאם לסמכותה, למרות 'פסקת היציבות'", נכתב בדוח.

המבקר המליץ לפקח על מחירי הגז כדי לאפשר תחרות אמיתית: "על הממשלה לוודא שכל עוד קיים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי, מחיר הגז יהיה תחרותי. לשם כך עליה לבחון את הצורך בשימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה ובראשם פיקוח על המחירים".

לדברי המבקר, חוסר הרגולציה במצב הקיים והיעדר התיאום גרם לעיכובים בפיתוח משק הגז "שעלולים למנוע ממדינת ישראל לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון במשאב זה". אחת הדוגמאות לכך היא שטרם הוקם מרכז מידע לאומי לחיפושי נפט וגז, למרות העובדה שהדבר אמור לסייע בחיפושים ולעודד כניסת יזמים.

"למרות קיומו של מונופול באספקת גז טבעי, הוועדה לפיקוח על המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה לא גיבשה שיטה ולא קבעה פרמטרים וקריטריונים. כתוצאה מכך טרם הוחלט אם ואיזה רמת פיקוח תוטל על מחיר הגז הטבעי", נטען בדוח.

ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים נמסר בתגובה: "ריבוי המאסדרים בסמכות ואף בלי סמכות, חוסר התיאום ביניהם וקבלת החלטות נקודתיות, ללא בחינת השפעותיהן על משק הגז הטבעי כולו, הם אלה אשר הגבירו את אי-הוודאות והביאו לחלק ניכר מהליקויים עליהם הצביע המבקר. במהלך השנים, התערבו במשק גורמים שונים, ללא סמכות וללא נשיאה באחריות. על אף התערבות זו, עושה המשרד, מאמצים רבים לקידום עצמאותה האנרגטית של ישראל, ומשק הגז הטבעי, הן בהיבט התשתיתי והן בהיבט הכלכלי. ראוי כי מי שנושא באחריות יישא גם בסמכות. עמדתנו המקצועית וכל פעילויותינו הובאו לידיעת המבקר. לצערנו, חלק ניכר מהדברים לא בא לידי ביטוי בדוח. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ימשיך לפעול במרץ לקידום הנושא לטובת המדינה ואזרחיה, ייבחן את ממצאי המבקר ברצינות ובאחריות ויפעל ליישום כל הפעולות לקידום הנושא".