אחרי החגים: מבצע לגביית אגרה

האחראי על פירוק רשות השידור הודיע על כוונתו לצאת במבצע גבייה נרחב מיד לאחר החגים, זאת בעקבות הגרעון ההולך והמעמיק בתקציב הארגון בהיקף של 33 מיליון שקלים. בהצעת תקציב שהוציא, דרש המפרק ממשרד האוצר להשלים את החוסרים בקופת התזרימים, במקרה של גבייה לא מספקת

תגביר את פעולות הגבייה לאחר החגים. רשות (יוסי זילברמן)

רשות השידור צפויה להגביר את פעולות גביית האגרה מיד לאחר החגים, זאת בעקבות מחסור של 33 מיליון שקלים הפוגע בהמשך הליך פירוקה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בהצעת תקציב שהעביר האחראי על הליך הפירוק למשרד האוצר, נדרשת הממשלה להעביר לקופת הרשות את הסכומים החסרים למימון הוצאות הניהול השוטף, אם הכספים שיתקבלו לא יספיקו לכיסוי הגרעון התזרימי.

בדוח שהגיש בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בירושלים, הבהיר האחראי על פירוק רשות השידור, הפרופ' דוד האן, כי בכוונתו להכריז על מבצע נרחב לגביית חובות אגרת הטלוויזיה, העומדים על 875 מיליון שקל. "בשל ההאטה שחלה מחד בגביית תשלומי אגרת הטלוויזיה מהחייבים, ומאידך הגידול בהוצאות השוטפות, רשות השידור עשויה להימצא במצב של גירעון תקציבי בהיקף של עשרות מילוני שקלים", כתב האן בדוח. "חובות האגרה נחוצים בדחיפות לצורך מימון עלויות הניהול השוטף והפירוק של הרשות".

עיקר המצוקה נובעת משיעור משתמטי תשלום האגרה, שגבר בקרב הציבור לאחר אישור תכנית שר התקשורת לרפורמה ברשות. יצוין כי על פי התכנית, גביית אגרת הטלוויזיה תיפסק לאחר יישום הרפורמה בשנת 2015.

יידרש להשלים את החוסר בקופה. משרד האוצר (פלאש 90)

עוד על פי הדוח, העביר האן לרשות האכיפה והגבייה את הטיפול בכל חובות האגרה שלא ייגבו במסגרת פעולות שיבוצעו על ידי רשות השידור, למעט חובות שכבר הועברו לטיפול משרדי עורכי הדין החיצוניים. בנוסף, הועברה הצעת תקציב למשרד האוצר, שבה הסביר את נחיצות המהלך ודרש מהממשלה להשלים את הגרעון התזרימי במקרה של גבייה לא מספקת.

"סכום זה אינו מביא בחשבון עלויות חריגות או חד-פעמיות, כמו כסף שיידרש לרשות לצורך מימון עלויות פרישה של עובדים", כתב האן בהצעה. "במקביל לסכם עם נציג משרד האוצר כי עד לקבלת כספים מחייבים, וככל שהכספים שיתקבלו לא יספיק לכיסוי הגירעון התזרימי השוטף, ידאג משרד האוצר להעביר לקופת רשות השידור את הסכומים החסרים למימון הוצאות הניהול השוטף והפירוק".

מבצע הגבייה יחל מיד לאחר חגי תשרי, ובמסגרתו תתאפשר לחייבים פריסה תשלומית של הסכום, תוך הפחתה של החיובים הקשורים בכך, כגון קנסות והוצאות.