בנק ישראל הטיל הגבלות חדשות על שוק המשכנתאות

בשל המשך עליית מחירי הדיור והיקפי המשכנתאות, פרסם בנק ישראל הנחיות חדשות לבנקים שיידרשו להגדיל את ההפרשות מול כל משכנתא. "מטרת ההוראה היא חיזוק יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים בלתי צפויים", הסבירו בבנק

הגבלות חדשות על משכנתאות. ארכיון (פלאש 90, משה שי)

שינויים משמעותיים בשוק המשכנתאות: המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דודו זקן, דורש מהבנקים להגדיל את כריות ההון ולהקצות עוד 2.7 מיליארד שקלים אל מול תיק המשכנתאות. השינויים בהנחיות של בנק ישראל הובילו לירידות שערים במניות הבנקים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

בבנק ישראל התקבלה החלטה ליצור הגבלות חדשות על שוק המשכנתאות, בעקבות המשך עליית מחירי הדירות והיקפי המשכנתאות. המפקח על הבנקים דורש מהבנקים, בטיוטת הוראה שניסח, להגדיל את ההפרשות מול כל משכנתא שילוו לציבור רוכשי הדירות.

הבנקים יצטרכו לעמוד ביעד החדש עד לינואר 2017, ועד לתאריך זה יתבצע השינוי באופן הדרגתי. "טיוטת ההוראה פורסמה לנוכח הגידול המתמשך באשראי לדיור ובחלקו בסך תיק האשראי הבנקאי", מסר בנק ישראל.

חשש מעלייה ברמת הסיכון של תיק המשכנתאות

"מטרת ההוראה היא להגדיל את כריות ההון שהמערכת הבנקאית מקצה כנגד תיק האשראי לדיור, בשל עלייה בסיכונים הגלומים בתיק זה, ובכך להביא לחיזוק יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים בלתי צפויים ולחיזוק היציבות הפיננסית בכללותה".

בבנק ישראל הסבירו כי הסיבה להגבלות החדשות הינה חשש מעלייה ברמת הסיכון של תיק המשכנתאות בבנקים: "בבחינת הסיכון הגלום בתיק האשראי לדיור עולה חשש כי המשך התרחבותו של האשראי לדיור מגדיל את הסיכונים בתיק זה".

"הניסיון בעולם מלמד כי משברים במערכת הבנקאית מתפתחים פעמים רבות כתוצאה מחשיפת הבנקים לאשראי לדיור ולענף הנדל"ן ובעיקר על רקע התרחבות מואצת של היקפי המשכנתאות", מסר המפקח על הבנקים. "קיים חשש כי הערכת הסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור, בפרט לנוכח משקלו בתיק האשראי הבנקאי, לוקה בחסר, בין היתר, בשל העובדה שבעת גאות היסטוריית ההחזרים של לווי האשראי לדיור טובה בהשוואה לסוגי אשראי אחרים".