דוח המבקר: "להסיר חסמים, להסדיר את השכירות"

מבקר המדינה יוסף שפירא קורא לממשלה להסיר חסמים ולהסדיר את השכירות לטווח ארוך על מנת לשפר את הליקויים המשמעותיים שנמצאו בשוק הדיור. "על הממשלה להיערך מראש לשינויים במחירי הדירות", מוסיף המבקר, שמציע להגדיל את מלאי הדירות במרכז הארץ

הנתונים ועבודת המטה לוקים בחסר (רויטרס, פלאש 90)

הדוח החמור שפרסם היום (רביעי) מבקר המדינה יוסף שפירא על משבר הדיור לא רק מצביע על הליקויים, אלא גם מציע דרכים להפחתת המחירים. לדברי המבקר קיים צורך מיידי ב"מיתון הביקושים באזור המרכז" על ידי הגדלת מלאי הדירות לאכלוס באזור. הדוח מציין כי נוצר בעשור האחרון מחסור של עשרות אלפי דירות במרכז, בין היתר בגלל החלטת אולמרט להקפיא את הבנייה במרכז הארץ וגם בשל עבודת המטה הלקויה.

לקריאת הדוח המלא

"על הממשלה לשפר את יכולתה להגיב לתנודתיות ולצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מתנודות קיצוניות ומעליית מחירי השוק ולהיערך מראש לשינויים מעין אלו. על משרדי הממשלה להביא בחשבון את הצורך בקביעת מדיניות דיור לאומית כוללת וארוכת טווח ובקביעת לוחות זמנים בני מימוש להשגת יעדי הממשלה לכל אחד משלביה של שרשרת הייצור של יחידות דיור, לרבות דיור בר השגה", מסכם המבקר את הדוח הנוקב.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

אחד הליקויים המרכזיים עליהם מצביע הדוח הוא עבודת מטה חלקית, ועל כן קורא המבקר לממשלה "לשפר את איכותו של המידע הנדרש לגופים הרלוונטיים לקבלת החלטות מושכלות בתחום הדיור ולשכלל את הכלים לאיסופו ולניתוחו". כמו כן, ראוי לדברי המבקר "שתכניות העבודה יוכנו גם בשיתוף משרדי ממשלה האחראים לפיתוח תשתיות כמו משרד התחבורה, ומשרד התשתיות הלאומיות".

עיקרי דוח המבקר (חדשות 2)

הסרת חסמים ושיפור הנתונים

בדוח נכתב כי במספר מקרים חלפו 12 שנים מהגשת התכניות ועד בניית הדירה. בשל כך טוען המבקר כי "על הממשלה להמשיך לפעול להסרת חסמים המונעים את אישור התכניות ואת יישומן כדי להימנע מהצורך ליזום תכניות חדשות על עתודות קרקע שאינן מתוכננות, ובאופן זה לאפשר שימוש יעיל בקרקע ולחסוך בעלויות תכנון".

כמו כן קורא הדוח ל"שיפור מהימנות הנתונים וליצור מערכת מידע ממשלתית משותפת שתאפשר לנתח את המידע בנוגע למקרקעין". מיסוי המקרקעין, לפי הדוח, לא מוטל באופן שמסייע להפחחת מחירי הדירות. לכן, לפי המבקר, "על משרד האוצר לבחון את רכיבי עלויות הבנייה למגורים ומשקלם במחיר הדירה בכלל ואת שיעור המסים וחלקה של המדינה במחיר הדירה בפרט, כדי שיוכלו לסייע בידו בקבלת החלטות בנוגע לשיעורי המס השונים והפטורים הקבועים בחוקים".

"שרשרת הייצור" של יחידות הדיור בישראל מתעכבת במשך שנים רבות, לפי הדוח, בגלל הליכי תכנון ארוכים וחוסר מעקב. על כן, לדברי המבקר, "על הממשלה לפעול לייעולה של שרשרת הייצור של יחידות דיור ולהגדלת האפקטיביות שלה". לצורך כך מציע המבקר לעדכן את התכנון בעל הארץ, לעקוב אחר יישום תכניות המתאר ולייעל את הליכי התכנון ולקצר את משכם".  

"על הממשלה לפעול להסדרה כוללת של תחום הדיור בר ההשגה, על מכלול היבטיו התכנוניים, הקנייניים והתפעוליים, כמרכיב חיוני במדיניות הדיור הלאומית הכוללת וארוכת הטווח", מוסיף המבקר.

הזינוק במחירי הדירות בשנים האחרונות

הסדרת שכירות ארוכת טווח למאות אלפי אזרחים

המבקר קרא לממשלה לבחון קידום משמעותי של השכרה לטווח ארוך והסדרת מחירי השכירות, לאחר שנמצא בדוח כי נבנו יחידות דיור מעטות להשכרה לטווח ארוך. "מאחר שבשוק השכירות בישראל כבר נמצאו כ-600,000 משקי בית במועד סיום הביקורת, ראוי שהממשלה תבחן אם יש מקום לאסדרת שוק השכירות הקיים כדי להגן הן על המשכיר והן על השוכר", מציע המבקר.

"על משרדי הבינוי והאוצר, על רשות מקרקעי ישראל ועל רשות המסים לבצע בדיקת היתכנות למסלול 'השכרה לטווח ארוך במחיר מפוקח' ולקבוע את התנאים להפעלתו", מוסיף שפירא. "מעורבות הממשלה בשוק הדיור ובשרשרת הייצור של יחידות דיור מטילה לפתחה אחריות עליונה לקיום היצע של פתרונות דיור במחירים שאינם מכבידים יתר על המידה על האזרח ואינם פוגעים ביכולתו לממן את צרכיו הבסיסיים האחרים".

המבקר יוסף שפירא (יצחק הררי/משרד מבקר המדינה)

"גיבוש מדיניות דיור כוללת וארוכת טווח, שיפור תהליכי קבלת ההחלטות ויישומן וייעול שרשרת הייצור חיוניים כדי להבטיח היצע דיור מגוון ובמחירים הוגנים, דהיינו היצע ההולם את צרכיה של האוכלוסייה ואת יכולתה הכלכלית. להתמודדות עם משבר הדיור ולהסרת החסמים המונעים את התאמת היצע הדיור המצוי לזה הרצוי ישנה חשיבות לאומית, ובכוחן לחזק את החוסן החברתי והכלכלי של מדינת ישראל", מסכם שפירא.