מחקר: "מעמיקים הפערים הכלכליים בין המרכז לפריפריה"

דוח של בנק ישראל מתאר את ריכוז האוכלוסייה במחוז מרכז אל מול ההגירה השלילית משאר המחוזות ומציג את ההשפעה שיש לכך על ריכוז המשרות האיכותיות ובעקבות כך עלייה בהכנסה ובמחירי הדיור. במחוזות מרכז ות"א ההכנסה ב-2012 עלתה על הממוצע בכ-5%-6% לעומת 0.6% בצפון ו-8% מתחת לממוצע בירושלים

הפערים מול הפריפריה מעמיקים, תל אביב (מוש בוארון)

מחקר חדש של בנק ישראל קובע כי הפערים בין המרכז לפריפריה רק מעמיקים. ריכוז האוכלוסייה במחוז מרכז, בשעה שבכל יתר המחוזות בארץ נרשם מאזן הגירה שלילי,
היה מלווה בריכוז משרות איכותיות יותר במרכז והביא לעליית מחירי הדיור שם ולעליית ההכנסה.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

על פי הנתונים, האי-שוויון בין המחוזות השונים התרחב ואילו האי-שוויון בתוכם הצטמצם. שתי תוצאות אלה עשויות להצביע על התרחבות הפערים בין המרכז לפריפריה. במסגרת התוכנית להבראת כלכלת ישראל צמצמה הממשלה בשנת 2003 את היקף ההטבות במס שיישובים רבים בפריפריה נהנו מהן.

ליישובי הצפון ההטבות צומצמו ולמאות יישובים בנגב הן בוטלו ויתכן כי הדבר שוחק את יכולתה של הפריפריה לשמר בתוכה אוכלוסיות חזקות ולמשוך אותן אליה ממרכז הארץ. האי-שוויון בהכנסה הכלכלית בין המחוזות עלה עד 2010 ולאחר תקופה ארוכה של עלייה ירד ב-2011.

הגירה של אוכלוסיות חזקות למרכז

במחוזות המרכז ותל אביב ההכנסה ב-2012 עלתה על הממוצע בכ-5%-6% , במחוז חיפה - ב-2%, ובמחוז הצפון - ב-0.6% בלבד. במחוז הדרום גדלה ההכנסה בשיעור דומה לממוצע, ובמחוז ירושלים - ב-8% פחות מהממוצע.

מחוזות תל אביב והמרכז המשיכו להוביל - ההכנסה הממוצעת בהם גבוהה משמעותית מההכנסה בכל יתר המחוזות - ומחוז הצפון נותר בתחתית הסולם.

במחוז המרכז, שהתאפיין בשנים האחרונות ברמת אי-שוויון נמוכה ביחס ליתר המחוזות, ירד האי-שוויון במקביל להגירה החיובית אליו. מאחר שהמחוז הגדיל את חלקו בשני החמישונים העליונים של התפלגות ההכנסות, ייתכן כי התמורות באי-שוויון מבטאות הגירה של אוכלוסיות חזקות אליו.