הוועדה ממליצה: "לא להכביד משמעותית על התאגידים"

הוועדה להגברת תחרותיות במשק פרסמה את המלצותיה, מהן עולה כי אין לאסור באופן גורף על החזקה מקבילה של פעילות ריאלית ופיננסית. יחד עם זאת המליצו לקדם את הטיפול ב"גופים משמעותיים" במשק - כדי להגביר תחרותיות, והפחיתו את קרטריוני הסף להגדרת אותם תאגידים

ריכוזיות במבחן (עיבוד מחשב)

משרד האוצר פרסם היום (ה') את סיכומי הוועדה להגברת התחרותיות במשק שהוקמה ב-2010. מהמלצות הוועדה עולה כי "אין מקום לאיסור גורף על החזקה מקבילה של פעילות ריאלית ופיננסית או להכבדה רגולטורית משמעותית על כלל התאגידים".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

גוף פיננסי היא חברה העוסקת בכספים - בנק, חברת ביטוח או בית משקעות. גוף ריאלי הוא כל גוף מסחרי אחר שאינו ריאלי כמו חברה תעשייתית או קמאונעית. הוועדה שהוקמה במשרד האוצר נתבקשה לבחון את המצב שבו גוף אחד, בדרך כלל טייקון, מחזיק בגופים משני הסוגים ובכך עלולים לחסום תחרות בשוק. 

ההמלצות המלאות של הוועדה להגברת התחרותיות במשק

יחד עם זאת מציינים חברי הוועדה כי יש לקדם את הטיפול בגופים משמעותיים שעלולים להשפיע בצורה משמעותית יותר על התחרות במשק, ובוועדה החליטו לערוך שינויים בקריטריונים המגדירים "תאגיד ריאלי משמעותי" ולהוריד את הסף להגדרה של "גוף משמעותי".

"הוחלט להפחית במידה מסוימת את הספים שנקבעו, כך שהקריטריונים והספים יתנו מענה טוב יותר לחששות ולסיכונים הפוטנציאלים שהוצגו על ידי חברי הוועדה", נכתב בהמלצות.

בין היתר, המליצו בוועדה לבטל את קריטריון המאזן, שעליו הומלץ בטיוטת הדוח, כאומדן להיקף האשראי של התאגיד הריאלי ולקבוע את האשראי המקומי של התאגיד הריאלי כקריטריון במקומו. ההנחה שעמדה בבסיס ההמלצה לשינוי היא כי הדבר יצביע בצורה מדוייקת יותר על פוטנציאל לניגודי עניינים.

המלצה: להוריד הסף לתאגיד ריאלי ל-6 מיליארד שקלים

עוד המליצו להפחית את קריטריוני הסף להגדרת תאגיד ריאלי משמעותי ולקבוע כי הסף יהיה מכירות בישראל בהיקף שעולה על 6 מיליארדי שקלים - זאת לעומת סף של 8 מיליארדי שקלים שנקבע בדוח הביניים. גם נטילת אשראי מקומי בהיקף של יותר מ-6 מיליארד שקלים תהווה קריטריון סף כי מדובר בתאגיד משמעותי.

גם את הסף לקביעה כי תאגיד הוא תאגיד פיננסי משמעותי המליצו בוועדה להוריד. לפי ההמלצה, הסף להגדרה כזו יעמוד על נכסים על העולים על 41 מיליארד שקלים.

חברי הוועדה הוסיפו כי לדעתם פרק הזמן שנקבע בדוח הביניים של ארבע שנים, בהן יתאפשר לדירקטורים להמשיך בכהונתם במקביל בתאגידים ריאליים ופיננסיים - הוא ארוך מדיי. הם ממליצים לקצר את משך הזמן לכהונה מקבילה - לשנתיים בלבד.