בחמש השנים האחרונות: עלייה של 72% במחירי הדירות בישראל

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים את הזינוק החד במחיר הדיור מאז שנת 2009. עוד עולה מהנתונים כי חלה עלייה במספר הרשומים בלשכות הרווחה. לעומת זאת בעשור האחרון נרשם שיפור בשיעורי התעסוקה, במצב החברתי כלכלי וביכולת לכסות את הוצאות משק הבית

זינוק חד במחירי הדירות מאז שנת 2009 (צילום: מורן כץ)

מצוקת הדיור והמחירים הגבוהים של דירות בישראל כבר ידועים לכל, אלא שעכשיו נחשף הזינוק הדרמטי במחירים לעומת שנים קודמות. על פי נתונים שפרסמה היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחמש השנים האחרונות עלו מחירי הדירות בלא פחות מ-72%.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

מהנתונים עולה ששיעור העלייה הגבוה ביותר במחירי הדירות בישראל, נרשם בתקופה שבין מרס 2009 למרס 2010, והעלייה הייתה בגובה 21%. עוד חופשים הנתונים כי לפני העלייה הדרמטית במחירים, נרשמה דווקא ירידה - משנת 2000 ועד שנת 2006 ירדו מחירי הדירות בישראל ב-12%.

תמונה מדאיגה עולה מן הנתונים על הנזקקים לשירותי הרווחה. שיעור האזרחים הרשומים במשרד הרווחה עלה מ-144 נזקקים מכל 1,000 בני אדם בשנת 2000, ל-169 נזקקים בשנת 2011 - עלייה של 67% במגזר הערבי ו-22% במגזר היהודי.

אילוסטרציה (חדשות 2)

למרות הגזירות: שיפור ביכולת לכסות את הוצאות משק הבית

לעומת זאת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כי בעשור האחרון נרשמה מגמת שיפור במצב החברתי-כלכלי בישראל, זאת בשל הצמיחה הכלכלית המואצת. בין השאר נרשם שיפור בשיעורי התעסוקה - בשנת 2011 עמד שיעור התעסוקה על 54.2%, לעומת 50.5% בשנת 1995.

אחוז הבלתי מועסקים בשנת 1995 היה 6.9%, עלה והגיע ל-10.7% בשנת 2003, וחזר וירד ל-5.6% בשנת 2011. בהתאם לנתונים הללו עלה גם מידת הביטחון התעסוקתי - שיעור המועסקים החוששים לאבד את עבודתם ירד מ-16% בשנת 2002 ל-8% בשנת 2011.

למרות הגזירות הכלכליות ויוקר המחייה, מעלים הנתונים כי בעשור האחרון חלה עלייה בשביעות הרצון של תושבי ישראל מהחיים, מהמצב הכלכלי ומהיכולת לכסות את הוצאות משק הבית. בשנת 2001 דיווחו 88% מהאזרחים כי הם מרוצים מחייהם, זאת לעומת 83% בשנה קודם לכן. בשנת 2011 60% היו מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 48% בלבד בשנת 2002. בנוסף, 61% מהנשאלים דיווחו בשנת 2011 כי הם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, לעומת 53% בשנת 2002.