בנק ישראל מזהיר: המשכנתאות בישראל מסוכנות יותר מארה"ב ואירופה

במחקר, שסקר את השנים 2008-2014, נבדקו מצבי קיצון כגון עליית ריבית ומיתון. בעקבות הממצאים, מזהירים בבנק ישראל כי במצב שבו תעלה הריבית במשק - לא יעמדו הלווים בסכומי ההחזר והפסדי האשראי בבנקים יגדלו בשיעור ניכר

מחקר: מחירי הדירות עלו בכ-54% בשנים האחר (חדשות 2)

בנק ישראל מזהיר היום (א') באופן מפורש ממשבר משכנתאות בישראל. זאת במקרים של עליית ריבית או מיתון במשק. עוד הודגש במחקר שפרסם הבנק המרכזי, כי מצב של מיתון יזיק הרבה יותר לבעלי המשכנאות ממצב של העלאת ריבית.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

בבנק ישראל ביצעו בשנים האחרונות מחקר, שממנו עולה כי בין השנים 2008-2012 עלה מחיר דירה בכ-54%. זאת בניגוד להכנסה הממוצעת של משקי הבית, שעלתה רק ב-20%.

מנתוני המחקר עולה כי הפסד האשראי הפוטנציאלי של הבנקים בתרחיש של חדלות פירעון ירד משמעותית עבור משכנתאות שניטלו קודם לעליית המחירים, או בשלבים מוקדמים שלה. אולם, כך מהמחקר, ייתכן כי בתרחיש של עלייה חדה בשיעור חדלות הפירעון תוך ירידה במחירי הדירות (כפי שצפוי בתרחישי הקיצון), הבנקים יתקשו לממש כמות גדולה יחסית של נכסים.

"כששיעור ההחזר מהכנסת הלווים גבוה מרף מסוים - ההסתברות לחדלות פירעון גדלה"

לדברי מבצעי המחקר, ד"ר גולן בניטה וד"ר זיו נאור, התפתחות זו עלולה להביא לירידה חדה נוספת במחירי הדירות ולהחמיר את הפסדי האשראי של הבנקים, כפי שהתרחש במשברים פיננסיים במדינות אחרות.

"מדד זה מושפע מהתפתחות ההכנסה של הלווים ומגובה ההחזר החודשי, התלוי בהיקף המשכנתא, בתקופת הפירעון ובהתפתחות הריבית והאינפלציה", נכתב במחקר. "מחקרים אמפיריים מהעולם מראים כי כששיעור ההחזר מההכנסה של הלווים גבוה מרף מסוים ההסתברות לחדלות פירעון גדלה באופן ניכר".

"זאת ועוד, מחקרים שבחנו את הקשר בין משברים פיננסיים ושיעור ההחזר מההכנסה מצאו כי עלייה חדה בשיעור ההחזר מהווה איתות למשבר בנקאות מערכתי, וככל שהעלייה בשיעור ההחזר חדה יותר, המשבר שבא לאחריה הוא עמוק יותר".