בנק ישראל הותיר את ריבית חודש ספטמבר על כנה

בהחלטה מוניטרית שנייה מאז פרישתו של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, הוחלט להשאיר את ריבית חודש ספטמבר בשיעור של 1.25%. הוועדה המוניטרית תתכנס שוב בחודש ספטמבר, למרות שלא תכננה לעשות כן. בנק ישראל: "נשתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג המטרות ונמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור"

בנק ישראל: הריבית נשארה על כנה (שי פוקס)

בנק ישראל הותיר היום (ב') את ריבית חודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 1.25%. בין הגורמים להחלטה מונה הבנק את האינפלציה שנמצאת מעט מעל מרכז היעד ב-12 החודשים האחרונים, את העלייה החדה בתוצר ברבעון השני, את מדיניות הבנקים המרכזיים בעולם ואת העלייה במחירי הדיור.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

מדובר בהחלטת המדיניות המוניטרית השנייה בעידן שלאחר סטנלי פישר. כעת משמשת בתפקיד הנגידה ד"ר קרנית פלוג עד שיתמנה נגיד חדש. הוועדה המוניטרית של הבנק החליטה גם להתכנס ולדון בריבית שוב בסוף חודש ספטמבר, למרות ההחלטה מחודש פברואר השנה, שלא לקבל החלטות על שיעור הריבית בסמוך לחגים פסח וסוכות, לאור העובדה שעקב החגים, הנתונים מגיעים בפיגור ומאופיינים באי סדירות ורמת פעילות נמוכה הנובעת מהחגים.

"על פי הודעת הוועדה מפברואר, הריבית שנקבעה היום תוכננה להיות בתוקף לחודשים ספטמבר ואוקטובר. על רקע הניסיון שהצטבר מאז ועל רקע אי הוודאות בשווקים העולמיים, ראתה הוועדה לנכון לשוב ולבחון באופן מתוכנן את המדיניות המוניטרית בסוף חודש ספטמבר", נמסר. "כמו כן, סברה הוועדה שבתנאים הנוכחיים מוטב לשמר את הגמישות הנובעת מקיומו של דיון מוניטרי לקבלת החלטת ריבית מדי חודש, והחליטה לחזור למתכונת של קבלת החלטות ריבית שתים עשרה פעמים בשנה".

"הבנק ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקי העולם"

החלטה מוניטרית שנייה. קרנית פלוג (חדשות 2)
בין הגורמים להחלטה נמסר כי "האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרביע השני הושפע מתחילת הפקת הגז, והצביע על צמיחה של 5.1% בתוצר. ההערכות לגבי הפעילות הכלכלית, הן שבניכוי השפעת תחילת הפקת הגז הטבעי, הפעילות ממשיכה להתרחב בקצב שאפיין אותה בשנתיים האחרונות, כאשר הגידול בביקוש המקומי, ובפרט בצריכה הפרטית, מקזז את הירידה בייצוא; בשוק העבודה נמשכת יציבות.

בהודעה נמסר עוד כי בנק ישראל "ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשקים הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים ובפרט נוכח אי הוודאות הנמשכת במשק העולמי. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית - ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור".