הלוואה למשכנתא – לא מעל חצי מהשכר החודשי

בנק ישראל מחריף את התנאים למשכנתאות:בין השאר, יאסור על לקיחת משכנתאות כששיעור ההחזר החודשי הינו מעל 50% מהמשכורת. בנוסף - ייאסרו משכנתאות לתקופה של מעל ל-30 שנה. מטרת המהלך: למנוע מהלווים מצב בו לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא

בנק ישראל נלחם בקצב נטילת המשכנתאות: בנק ישראל הטיל היום (ד') הגבלות חריפות בשוק המשכנתאות בשל הקצב הגבוה של נטילתן. זאת לאחר שבשנה שהסתיימה ביולי עמד היקף המשכנתאות על יותר מ-56 מיליארד שקל, וקצב נטילת המשכנתאות לא הואט במידה משמעותית - זאת חרף ההגבלות שהטיל בנק ישראל בשנים האחרונות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הבנק הטיל היום שלוש הגבלות עיקריות על הלוואת משכנתאות: הראשונה - איסור על הבנקים להעניק משכנתאות, כאשר שיעור ההחזר החודשי של המשכנתא מתוך ההכנסה החודשית של הלוואה עולה על 50%. מעתה, הלוואות לדיור בהן שיעור ההחזר החודשי מההכנסה הוא בין 40% ל-50%, ישוקללו ב-100% לצורך חישוב יחס הלימות ההון - כך נמסר מבנק ישראל.

בנוסף - הבנקים לא יאשרו הלוואה לדיור שבה היחס בין חלק ההלוואה לדיור בריבית משתנה, לבין סך ההלוואה עולה על 66.7% (שני שלישים). במילים אחרות, רכיב הריבית המשתנה במשכנתא יוגבל לשני שלישים מסך המשכנתא. המגבלה תחול על הלוואות בריבית משתנה לכל טווחי הזמן והיא מתווספת להגבלה הקיימת המגבילה לשליש את חלק ההלוואה לדיור שניתן בריבית משתנה לתקופה קצרה מ-5 שנים.

הגבלות חדשות על המשכנתאות (חדשות 2)

ההגבלות נועדו להפחית את סיכון הריבית שהציבור נוטל

ההנחיה השלישית של בנק ישראל היא איסור על הבנקים לאשר משכנתאות לתקופות של מעל 30 שנה. "ההנחיות החדשות מגבילות את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה", נמסר מבנק ישראל.

לדבריהם, מטרת ההנחיות היא להפחית את הסיכון, ובפרט את סיכון הריבית, של הציבור שנוטל משכנתאות בתנאים שעלולים לסכן את יכולתו העתידית לפרוע את המשכנתא וכפועל יוצא את הסיכון הגלום בהלוואות אלו למערכת הבנקאית. "קיים חשש שהלווים נטלו על עצמם התחייבות גבוהה ושבתנאים מסוימים הם עלולים לא לעמוד בהחזרי המשכנתא", נמסר בנוסף.