המדינה: "משק החשמל תלוי ב'תמר'"

בתשובה לבג"צ נגד ייצוא הגז הטבעי, המדינה חושפת שהמשק הישראלי תלוי בגז הטבעי של מאגר "תמר", שרק בחודשים האחרונים חובר לישראל. לטענת המדינה כבר בשנה הבאה הגז יהיה מקור למחצית מייצור החשמל בישראל, ודורש מבג"צ לדון בדחיפות בעתירות כדי שאפשר יהיה להמשיך ולפתח את תשתית הגז הטבעי בים התיכון

אסדת הקידוח במאגר תמר (אלבטרוס)

המדינה השיב לבג"צ על העתירה שהוגשה נגד ייצוא הגז הטבעי. בתשובתה המדינה חושפת כי מאגר הגז "תמר", עתיד להוות מאגר האנרגיה לייצור מחצית מהחשמל בישראל כבר בשנה הבאה, ודורשת מבית המשפט לדון בדחיפות בנושא כדי לקדם את פיתוח מאגרי הגז - לאור המצב במצרים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הדברים נכתבים בתגובה לעתירה של עמותת אדם טבע ודין, נגד אישור הממשלה לייצא 40% מהגז הטבעי שנמצא על ידי משקיעים פרטיים במים הטריטוריאליים של ישראל. המדינה מציינת כי בעקבות האירועים במצרים הגז הטבעי מסיני לא מגיע יותר לישראל, לכן המשק היום מתבסס על אספקת גז טבעי רק ממאגר "תמר" שבים התיכון.

בעבר המדינה הסתמכה על גז טבעי ממאגר ים תטיס שכבר הידלדל מאוד, ובהמשך על הגז הטבעי ממצרים. מאז גילוי הגז הטבעי בחופי ישראל הגדילה חברת החשמל את חלקו של הגז בייצור החשמל (על חשבון הפחם) אבל, במקביל, עם המהפכה במצרים נעצר ייצוא הגז המצרי לישראל והידלדלות ים-תטיס אירעה לפני שהושלמה כל התשתית להעברת הגז ממאגר "תמר".

השלמת התשתית הסתיימה רק לפני כמה חודשים, והגז מהמאגר הגיע לראשונה לחופי ישראל. בתשובתה לבג"צ המדינה מציינת את חשיבותו העצומה של המאגר: כבר בשנת 2014 הוא יספק מחצית מהאנרגיה הדרושה לייצור החשמל במדינת ישראל, כשכל משק הגז הטבעי מתבסס על המאגר הזה. המדינה דורשת מבית המשפט העליון לדון במהירות האפשרית בעתירות כדי שאפשר יהיה להמשיך ולפתח את תשתית הגז הטבעי בים התיכון ולחבר את המאגרים לחוף.