היועץ המשפטי: יוצאי צבא יועדפו במכרזי דיור

היועץ המשפטי אישר את הקריטריונים שהציע משרד האוצר. יוצאי צבא, שירות לאומי ומשרתי מילואים יקבלו עדיפות בדיור, וחלק מהדירות הנבנות במכרזים יוקצו רק עבורם. וינשטיין קבע כי הצעדים עומדים במבחן הסבירות והמידתיות

עדיפות למשרתים בצבא (חדשות 2)

בשורות טובות ליוצאי צבא: היועץ המשפטי אישר את הצעת משרד האוצר לקבוע עדיפות בדיור למשרתי שירות צבאי או אזרחי ומשרתי מילואים, במסגרת שיטת "מחיר למשתכן" או שכירות במחיר מופחת. הצעת משרד האוצר נוסחה על בסיס המלצות ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי וחברתי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

משרד האוצר גיבש הצעת החלטה, לפיה תינתן עדיפות למשרתי שירות צבאי ושירות לאומי או אזרחי במכרזים של רשות מקרקעי ישראל או של משרד הבינוי והשיכון. היועץ המשפטי קיים דיון בשאלת הקריטריונים, והחליט לאשרם, תוך קביעה שהקריטריונים "עומדים במבחני הסבירות והמידתיות".

וינשטיין אישר כי למשרתים יינתן ניקוד עודף על פני מי שלא שירת. חלק מיחידות הדיור יוקצו רק למי ששירת בצבא, בשירות לאומי ובשירות מילואים. כמו כן נקבע קריטריון של מיצוי כושר השתכרות, שיהווה תנאי סף עבור כלל הציבור, ויהווה רכיב בצבירת הניקוד עבור המגזר הדתי והמגזר הערבי.