ירידה בשכר הממוצע במשק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את נתוני השכר הממוצעים לחודש ינואר של 2013, ומגלה מגמות מעורבות. מצד אחד – השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר ירדה ב-0.9% במחירים קבועים, אך מנגד נרשמה עלייה של 0.6% במספר משרות השכיר

נתונים מעודדים או מדאיגים? תלוי איך מסתכ (חדשות 2)

דוח השכר הממוצע לחודש הראשון של השנה מגלה היום נתונים מעודדים באשר להיקף המשרות, אך מדאיגים מעט באשר לגובה השכר. בחודש ינואר 2013 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,159 שקלים, ומספר משרות השכיר עמד על 3.117 מיליון.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

נתוני החודש מצביעים בכך על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים נובמבר 2012- ינואר 2013 עלה מספר משרות השכיר ב-0.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 0.4% בחודשים אוגוסט- אוקטובר 2012. באשר לשכר - נרשמה ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. בחודשים נובמבר 2012- ינואר 2013, ירד השכר ההמוצע למשרת שכיר ב-0.9% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט- אוקטובר 2012.

ובאשר לענפים השונים - בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי עלה מספר משרות השכיר ב-3.3% בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013, בהמשך לעלייה של 3% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012. בענף פעילויות נדל"ן ירד מספר משרות השכיר ב-3.5% בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013, לעומת עלייה של 1.8% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012.

בענף כרייה וחציבה עלה השכר הממוצע למשרת שכיר ב-5.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013, בהמשך לעלייה של 12.3% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012. בענף מינהל מקומי, ציבורי ובטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר ב- 5.8% בחודשים נובמבר 2012-ינואר 2013, בהמשך לירידה של 0.5% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012.