הנגיד הפתיע: הריבית תרד ב-0.25%

במהלך המוגדר "דרמטי", הורה נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית ב-0.25% והיא תעמוד על 1.75%. במקביל, פרסם בנק ישראל עדכון לתחזית הצמיחה ב-2013, על בסיס התחזיות מהפקת הגז מקידוח "תמר"

פישר. הפתיע והוריד את הריבית (חדשות 2)

בנק ישראל שוב מפתיע ומוריד את הריבית: הריבית לחודש ינואר תרד ב-0.25% ותעמוד על 1.75%.

בבנק ישראל מציינים כי מחירי הדירות המשיכו לעלות בחודשים ספטמבר ואוקטובר. אולם, מוקדם להעריך כיצד ישפיעו המגבלות על שיעור מימון המשכנתאות, שהוטלו על ידי המפקח על הבנקים ונכנסו לתוקפן בתחילת נובמבר, על מחירי הדירות.

עוד מציינים בבנק ישראל כי התפתחות המחירים בפועל והצפיות לאינפלציה לשנה קדימה, וההפתעות כלפי מטה במדדי המחירים לצרכן שנרשמו בחודשים האחרונים, מצביעות על המשך הירידה בסביבת האינפלציה וככל הנראה גם על רפיון בביקושים המקומיים.

עדכון לתחזית הצמיחה 

במקביל, פרסמו בבנק ישראל תחזית צמיחה חדשה לשנת 2013, וזאת בהתבסס על הפקות הגז מקידוח "תמר", שיחלו במהלך הרבעון השני של 2013. תחזית הצמיחה המעודכנת עומדת על 3.8%, לעומת 3% בתחזית הקודמת.

בבנק ישראל מציינים כי אם יחול עיכוב בהזרמת הגז, תחזית הצמיחה ל-2013 תעודכן כלפי מטה, אך הדבר אינו צפוי להשפיע על התפתחות רמות התעסוקה והאבטלה.