עלייה במספר המובטלים במשק

שיעור המובטלים בחודש אוקטובר טיפס מ-6.9% ל-7.3%, ובמספרים - 267 אלף ישראלים בלי מקום עבודה לעומת 250 אלף בחודש ספטמבר

יותר מובטלים. ארכיון (רויטרס)

חדשות לא טובות למשק: שיעור המובטלים עלה בחודש שעבר וחצה את רף ה-7%.

על פי הנתונים שפרסמה בצהריים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור הבלתי מועסקים גדל בחודש אוקטובר לרמה של 7.3%, לעומת 6.9% בחודש ספטמבר.

בניכוי ההשפעה העונתית על נתוני האבטלה, שיעור הבלתי מועסקים מגיע ל-7%.

ומה זה אומר בשטח? בחודש אוקטובר נרשמו 267 אלף מובטלים, לעומת 250 אלף בחודש ספטמבר. הגידול באבטלה מלווה בירידה בשיעור ההשתתפות של כוח העבודה במשק לרמה של 63.8% בלבד, זאת לעומת 64% בחודש ספטמבר.